ยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

QR FACEBOOK

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
449
เดือนที่แล้ว
1,202
ปีนี้
7,234
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
7,234
ไอพี ของคุณ
18.208.186.19-:- รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ 2540 
-:- ประกาศใช้คู่มือสำหรับสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 
-:- ประกาศ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) 
-:- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกดลาภเรื่องการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 
-:- แจ้งกำหนดการแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพในพื้นที่ตำบลกุดลาด 
-:- สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจราจรทางหลวงหมายเลข 231 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยช่างประปา ประจำปีงบประมาณ 2562 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจ ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม จุดดงห่องแห่
ต้อนรับ #นายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ นักแสดงชื่อดังและอาสากู้ภัยร่วมกตัญญู ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจและได้มอบเงินและถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบภัยน้ำถ้วม
รับมอบผ้าห่มและข้าวสารจากโรงโม่หินเทพประทานพร จ.จอนแก่น
ร่วมแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ
รับมอบถุงยังชีพจากตัวแทนคุณ เป๊ก ผลิตโชค
รับมอบถุงยังชีพจากธนาคารกรุงไทย สาขา ชยางกูร จ.อุบล


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดผาแก้วใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะนาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 (แบบ ผด.3) ไตรมาสที่ 4 
-:- ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) 
-:- แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป จำนวน 41 ราย 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ ไป กลับ ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 หาดบุ่งสระพัง (หาดศรีภิรมย์)
เจดีย์บุ่งสระพังณหาดบุ่งสระพัง


ผ้าลายพ้อย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีทอเสื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร