ยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

QR FACEBOOK

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
744
เดือนที่แล้ว
1,268
ปีนี้
5,139
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
5,139
ไอพี ของคุณ
18.206.16.123-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยช่างประปา ประจำปีงบประมาณ 2562 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตร วันเวลา สถานที่สอบคัดเลือก 
-:- การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและมอบหมายเจ้าหน้าที่ ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
-:- การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและมอบหมายเจ้าหน้าที่ ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 
-:- เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล / พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือขาราชการประเภทอื่น 
-:- ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 รับมอบผ้าห่มและข้าวสารจากโรงโม่หินเทพประทานพร จ.จอนแก่น
ร่วมแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ
รับมอบถุงยังชีพจากตัวแทนคุณ เป๊ก ผลิตโชค
รับมอบถุงยังชีพจากธนาคารกรุงไทย สาขา ชยางกูร จ.อุบล
ต้อนรัับคณะตัวแทนจาก อบจ.มอบถุงยังชีพ
รับมอบถุงยังชีพจาก อบต.กระโสบ


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ ไป กลับ ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 หาดบุ่งสระพัง (หาดศรีภิรมย์)
เจดีย์บุ่งสระพังณหาดบุ่งสระพัง


ผ้าลายพ้อย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีทอเสื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร