smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล

 

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
110
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,510
เดือนที่แล้ว
1,637
ปีนี้
3,147
ปีที่แล้ว
18,154
ทั้งหมด
30,270
ไอพี ของคุณ
3.235.11.178-:- โครงการพัฒนาศักยภาพทีมฉีดพ่นสารเคมี วัคซีนป้องกันและระงับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เรื่อง อบรมให้ความรู้การควบคุมและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
-:- โครงการพัฒนาศักยภาพทีมฉีดพ่นสารเคมี วัคซีนป้องกันและระงับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน” กิจกรรมอบรมให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
-:- ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยสามัญ สมันที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 
-:- กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 
-:- เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2564 
-:- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
-:- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
-:- รับสมัครสอบคัดลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชกาาร ระดับปฏิบัติการ 
-:- การจ้างพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประชาคมหมู่ที่ 7 บ้านผาแก้วน้อย
ประชาหมู่บ้าน ม.8 บ้านโพธิ์ทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด จัดโครงการส่งเสริมการมีบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชนของตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประชาคมหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะนาว
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองมะนาวเหนือ
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่2และหมู่9
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 14


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากน้ำใต้ หมู่ที่ 10 บ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดลาด(นาคำ) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดลาด(นาคำ) หมู่ที่ 4 ดเวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากน้ำใต้2 หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1ตัน ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดลาด(นาตำ) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากน้ำใต้ 2 หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี หมู่ที่ 14 บ้านค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางดง(ข้างหมู่บ้านฮักโฮม) หมู่ที่ 12 บ้านค้อเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาล้อมรั้วลวดหนามตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.ตำบลกุดลาด)(ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสพร้อมขาตั้ง จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคำผักหวานหมู่ที่ 7 บ้านผาแก้วน้อย 
-:- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท่าใหญ่ ม.2 บ้านกุดลาด 
-:- สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าศาลา หมู่ที่ 13 บ้านหนองมะนาวเหนือ 
-:- สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองโดน ม.9 บ้านกุดลาดใต้ 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดผาแก้วใหญ่ ม.5) 
-:- ตาราแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะนาว ม.13) 
-:- แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมเด็จเดิม หมู่12 บ้านค้อเหนือ 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 
-:- สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 หาดบุ่งสระพัง (หาดศรีภิรมย์)
ไหว้พระหลวงพ่อเงิน 700 ปี วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี


ผ้าลายพ้อย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีทอเสื่อ


-:- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
-:- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
-:- การจ้างพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา 
-:- ประกาศผลการคัดลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- แก้ไขประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 
-:- รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-25 สิงหาคม 2563 
-:- การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2563 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ   สำนักงาน ก.ก.ถ.