smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
85
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
105
เดือนที่แล้ว
2,665
ปีนี้
24,773
ปีที่แล้ว
18,154
ทั้งหมด
51,896
ไอพี ของคุณ
54.158.251.104
eservice
-:- ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 
-:- การจัดกิจกรรมแถลงข่าวการประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง 
-:- ประกาศรายละเอียดผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการดูดทรายในแม่น้ำมูล 
-:- ประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- เลือกตั้งอย่างไร 
-:- ไปเลือกตั้ง อบต. ไม่ได้ทำอย่างไร 
-:- คู่มือการเลือกตั้ง อบต.28 พ.ย.2564 
-:-  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 2564 
-:- รายงานสถานการณ์ศูนย์ผู้ดูแลโควิดชุมชน ตำบลกุดลาด ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม ได้เป็นตัวแทนร่วมมอบถุงยังชีพจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมอบถุงยังชีพให้คนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลกุดลาด
ทำความสะอาดโรงเรียนโรงนาเนื่องจากปิดศูนย์โควิด
โครงการส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการทอผ้าลายพ้อย (โครงการต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2564
การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สาม
ประชุมสภา อบต.กุดลาด ในสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564
มอบอุปกรณ์เครื่องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ โต๊ะ อ่างล้างมือ และจัดเตรียมสถานที่ตั้งศูนย์อำนวยศูนย์ดูแลโควิคชุมชนตำบลกุดลาด พร้อมทั้งทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญารือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก สายนำผล หมู่ที่ 14 บ้านค้อ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก สายนำผล หมู่ที่ 14 บ้านค้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อร้อมบ่อพัก สายนำผล หมู่ที่ 14 บ้านคอ ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เมษายน ถึง มิถุนายน 2564 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากน้ำใต้ หมู่ที่ 10 บ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดลาด(นาคำ) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯตามกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ตามโครงการค่าใช้จ่ายเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมมือเปิดประตูรถยนต์ส่วนกลาง(รถยนต์ 4 ประตู) หมายเลขทะเบียน กง8876 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพะเจาะจง 
-:- จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มตามโครางการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโครงป้ายประชาสัมพันธ์เลืออกตั้งฯ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิะีเฉพาะเจ่าะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ/อปุกรณ์เพื่อใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ในหน่วยเลือกตั้งตามโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายประจำรถขยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคำผักหวานหมู่ที่ 7 บ้านผาแก้วน้อย 
-:- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท่าใหญ่ ม.2 บ้านกุดลาด 
-:- สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าศาลา หมู่ที่ 13 บ้านหนองมะนาวเหนือ 
-:- สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองโดน ม.9 บ้านกุดลาดใต้ 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดผาแก้วใหญ่ ม.5) 
-:- ตาราแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะนาว ม.13) 
-:- แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมเด็จเดิม หมู่12 บ้านค้อเหนือ 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หาดบุ่งสระพัง (หาดศรีภิรมย์)
ไหว้พระหลวงพ่อเงิน 700 ปี วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี

ผ้าลายพ้อย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีทอเสื่อ


-:- การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
-:- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
-:- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
-:- การจ้างพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา 
-:- ประกาศผลการคัดลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- แก้ไขประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 
-:- รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-25 สิงหาคม 2563 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ   สำนักงาน ก.ก.ถ.