smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
144
เมื่อวานนี้
121
เดือนนี้
561
เดือนที่แล้ว
4,206
ปีนี้
18,699
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
112,009
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149
 ชื่อเอกสาร : แก้ไขประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด   [ 17 สิงหาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด


เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด


                1. แจ้งแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 11. ดังนี้


                               11.กำหนดการสอบคัดเลือก


                                        ให้ผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563   ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


                                       - ดำเนินการสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เวลา 09.30 - 12.00 น.


                 2. แก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ 12. ดังนี้


                               12. ประกาศผลการสอบคัดเลือก


                                        องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด จะประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น ในวันศุกร์ 11 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  และเว็ปไซต์ www.kudlad.go.th


รายละเอียดดังแนบ


 

  

ย้อนกลับ