องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเตือนประชาชน ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมระวังน้ำท่วมฉลับพลัน แจ้งเหตุได้ที่ 045-251676 หรือ045-242643

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
3,848
เดือนที่แล้ว
4,275
ปีนี้
35,048
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
128,358
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
ลำดับรายการวันที่
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/256626 มิ.ย. 2566
2แผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 องค์การบริหารส่วนตําบลกุดลาด9 พ.ค. 2566
3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/256515 ธ.ค. 2565
4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/256515 ธ.ค. 2565
5แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ฉบับที่ 1/256518 ก.ค. 2565
6แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/256515 มิ.ย. 2565
7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/25656 พ.ค. 2565
8แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/25654 มี.ค. 2565
9แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/25654 มี.ค. 2565
10แผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70 (5 ปี)25 ต.ค. 2564
11แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565) ฉ.4/256415 มิ.ย. 2564
12แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่3/2563 4 พ.ย. 2563
13แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/256312 ก.พ. 2563
14แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565 )เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/256230 ต.ค. 2562
15แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)5 มิ.ย. 2562

1