องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเตือนประชาชน ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมระวังน้ำท่วมฉลับพลัน แจ้งเหตุได้ที่ 045-251676 หรือ045-242643

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
3,848
เดือนที่แล้ว
4,275
ปีนี้
35,048
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
128,358
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
ลำดับรายการวันที่
1ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ. 25664 ส.ค. 2566
2ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 256625 ก.ค. 2566
3ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 256617 ก.ค. 2566
4ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 256629 พ.ค. 2566
5ขอเชิญประชุมสภา อบต.กุดลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.256630 มี.ค. 2566
6ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา อบต.กุดลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึง ประจำปี พ.ศ.256630 มี.ค. 2566
7ขอเชิญประชุมสภา อบต.กุดลาดสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.25662 ก.พ. 2566
8ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา อบต.กุดลาด สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.25662 ก.พ. 2566
9ประกาศประชุมสภา อบต.กุดลาด สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.256619 ม.ค. 2566
10แจ้งประกาศสภา อบต.กุดลาด ประจำปี พ.ศ.25669 ม.ค. 2566
11ประกาศสภา อบต. เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.กุดลาด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.25669 ม.ค. 2566
12ประกาศสภา อบต. เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.กุดลาด ประจำปี พ.ศ.25669 ม.ค. 2566
13เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ.25658 ธ.ค. 2565
14ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ.25658 ธ.ค. 2565
15เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.25651 ธ.ค. 2565
16ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.25651 ธ.ค. 2565
17แจ้งประกาศประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.256416 พ.ย. 2565
18ขอเชิญประชุมสภา อบต.กุดลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 25659 ก.ย. 2565
19ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ. 25659 ก.ย. 2565
20ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 25651 ก.ย. 2565

1 2 3 4 5.....   >>  >|