องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเตือนประชาชน ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมระวังน้ำท่วมฉลับพลัน แจ้งเหตุได้ที่ 045-251676 หรือ045-242643

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
378
เมื่อวานนี้
248
เดือนนี้
2,523
เดือนที่แล้ว
5,862
ปีนี้
50,237
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
143,547
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174
ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติกิจการอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25607 พ.ค. 2564
2ข้อบัญญัติเก็บขนกำจัดสิ่งปฏิกูล 25607 พ.ค. 2564
3ประกาศจัดตั้ง อบต 19 ม.ค. 25397 พ.ค. 2564
4พรบ.สภาตำบล ฉ.4 พ.ศ.25467 พ.ค. 2564
5พรบ.สภาตำบล ฉ.5 พ.ศ. 25467 พ.ค. 2564
6พรบ.สภาตำบล ฉ.6 พ.ศ. 25527 พ.ค. 2564
7พรบ.สภาตำบล ฉ.7 พ.ศ. 25627 พ.ค. 2564
8พรบ.สภาตำบล พ.ศ.25377 พ.ค. 2564
9ข้อบัญญํติกาบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 25627 พ.ค. 2564
10ข้อบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉ.2 พ.ศ.25617 พ.ค. 2564
11ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 25617 พ.ค. 2564
12ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายและที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2542 ฉ.2 พ.ศ.25487 พ.ค. 2564
13ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2548 7 พ.ค. 2564
14พระราชกฤษฎีกา การกำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.254320 เม.ย. 2562
15การเทียบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น20 เม.ย. 2562
16พระราชกฤษฎีกา การกำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.254320 เม.ย. 2562
17พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255020 เม.ย. 2562
18พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.254320 เม.ย. 2562
19พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250020 เม.ย. 2562
20พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.253720 เม.ย. 2562

1 2   >>  >|