smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
140
เมื่อวานนี้
121
เดือนนี้
561
เดือนที่แล้ว
4,206
ปีนี้
18,699
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
112,009
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149
ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติกิจการอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25607 พ.ค. 2564
2ข้อบัญญัติเก็บขนกำจัดสิ่งปฏิกูล 25607 พ.ค. 2564
3ประกาศจัดตั้ง อบต 19 ม.ค. 25397 พ.ค. 2564
4พรบ.สภาตำบล ฉ.4 พ.ศ.25467 พ.ค. 2564
5พรบ.สภาตำบล ฉ.5 พ.ศ. 25467 พ.ค. 2564
6พรบ.สภาตำบล ฉ.6 พ.ศ. 25527 พ.ค. 2564
7พรบ.สภาตำบล ฉ.7 พ.ศ. 25627 พ.ค. 2564
8พรบ.สภาตำบล พ.ศ.25377 พ.ค. 2564
9ข้อบัญญํติกาบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 25627 พ.ค. 2564
10ข้อบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉ.2 พ.ศ.25617 พ.ค. 2564
11ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 25617 พ.ค. 2564
12ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายและที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2542 ฉ.2 พ.ศ.25487 พ.ค. 2564
13ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2548 7 พ.ค. 2564
14พระราชกฤษฎีกา การกำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.254320 เม.ย. 2562
15การเทียบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น20 เม.ย. 2562
16พระราชกฤษฎีกา การกำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.254320 เม.ย. 2562
17พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255020 เม.ย. 2562
18พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.254320 เม.ย. 2562
19พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250020 เม.ย. 2562
20พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.253720 เม.ย. 2562

1 2   >>  >|