smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
159
เดือนที่แล้ว
3,135
ปีนี้
3,294
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
96,604
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือ พรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.253929 เม.ย. 2565
2คู่มือการจัดทำงบประมาณ29 เม.ย. 2565
3คู่มือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง29 เม.ย. 2565
4คู่มือปฏิบัติงาน ตาม พรบ.จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256029 เม.ย. 2565
5คู่มือสภาเด็กและเยาวชน29 เม.ย. 2565
6คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง29 เม.ย. 2565
7คู่มือปฏิบัติงานกองคลัง29 เม.ย. 2565
8คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ รับเรื่อง29 เม.ย. 2565
9คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส29 เม.ย. 2565
10คู่มือการปฏิบัติเบี้ยยังชีพ30 เม.ย. 2564
11คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น30 เม.ย. 2564
12คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น30 เม.ย. 2564

1