องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเตือนประชาชน ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมระวังน้ำท่วมฉลับพลัน แจ้งเหตุได้ที่ 045-251676 หรือ045-242643

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
396
เมื่อวานนี้
248
เดือนนี้
2,523
เดือนที่แล้ว
5,862
ปีนี้
50,237
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
143,547
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174
ลำดับรายการวันที่
1กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ7 พ.ย. 2566
2แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด7 พ.ย. 2566
3แผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลกุดลาด7 พ.ย. 2566
4หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)7 พ.ย. 2566
5รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๒) หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลา7 พ.ย. 2566
6แผนการตรวจสอบภายใน ปรับปรุง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 27 เม.ย. 2566
7รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1) 4 เม.ย. 2566
8ประกาศใช้คู่มือและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25664 ม.ค. 2566
9รายงานผลการติดตามประเมินผล ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25653 พ.ย. 2565
10นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256619 ต.ค. 2565
11กรอบความประพฤติและจริยาธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน19 ต.ค. 2565
12กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2566 pdf19 ต.ค. 2565
13กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 256519 ต.ค. 2565
14รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 256519 ต.ค. 2565
15แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี19 ต.ค. 2565
16การประเมินองค์กร19 ต.ค. 2565
17การประเมินความเสี่ยง19 ต.ค. 2565
18แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2566 19 ต.ค. 2565
19รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2566 19 ต.ค. 2565
20ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2566 และแผนการตรวจสอบระยะยาว (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568)28 ก.ย. 2565

1 2   >>  >|