smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
159
เดือนที่แล้ว
3,135
ปีนี้
3,294
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
96,604
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศใช้คู่มือและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25664 ม.ค. 2566
2รายงานผลการติดตามประเมินผล ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25653 พ.ย. 2565
3นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256619 ต.ค. 2565
4กรอบความประพฤติและจริยาธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน19 ต.ค. 2565
5กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2566 pdf19 ต.ค. 2565
6กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 256519 ต.ค. 2565
7รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 256519 ต.ค. 2565
8แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี19 ต.ค. 2565
9การประเมินองค์กร19 ต.ค. 2565
10การประเมินความเสี่ยง19 ต.ค. 2565
11แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2566 19 ต.ค. 2565
12รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2566 19 ต.ค. 2565
13ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2566 และแผนการตรวจสอบระยะยาว (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568)28 ก.ย. 2565
14แจ้งแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256521 มิ.ย. 2565
15ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 256517 มิ.ย. 2565

1