smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
159
เดือนที่แล้ว
3,135
ปีนี้
3,294
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
96,604
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233
ลำดับรายการวันที่
1นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจปีงบประมาณ พ.ศ.256526 เม.ย. 2565
2ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ปี 6525 เม.ย. 2565
3อัตราร้อยล่ะของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด25 ต.ค. 2564
4หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานอขงพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256525 ต.ค. 2564
5หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256525 ต.ค. 2564
6หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256525 ต.ค. 2564
7หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256430 เม.ย. 2564
8หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด30 เม.ย. 2564
9อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์การคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256330 เม.ย. 2564
10อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256430 เม.ย. 2564
11หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ครั้งที่ 130 เม.ย. 2564
12แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)2 ก.ค. 2563

1