smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
143
เมื่อวานนี้
121
เดือนนี้
561
เดือนที่แล้ว
4,206
ปีนี้
18,699
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
112,009
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149
ลำดับรายการวันที่
1ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น20 มี.ค. 2566
2ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น20 มี.ค. 2566
3ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ20 มี.ค. 2566
4ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น20 มี.ค. 2566
5นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจปีงบประมาณ พ.ศ.256614 มี.ค. 2566
6ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566 ) ประจำงบประมาณ 256614 มี.ค. 2566
7นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจปีงบประมาณ พ.ศ.256526 เม.ย. 2565
8ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ปี 6525 เม.ย. 2565
9อัตราร้อยล่ะของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด25 ต.ค. 2564
10หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานอขงพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256525 ต.ค. 2564
11หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256525 ต.ค. 2564
12หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256525 ต.ค. 2564
13หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256430 เม.ย. 2564
14หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด30 เม.ย. 2564
15อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์การคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256330 เม.ย. 2564
16อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256430 เม.ย. 2564
17หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ครั้งที่ 130 เม.ย. 2564
18แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)2 ก.ค. 2563

1