องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเตือนประชาชน ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมระวังน้ำท่วมฉลับพลัน แจ้งเหตุได้ที่ 045-251676 หรือ045-242643

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
521
เมื่อวานนี้
248
เดือนนี้
2,523
เดือนที่แล้ว
5,862
ปีนี้
50,237
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
143,547
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174
ลำดับรายการวันที่
1ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น20 มี.ค. 2566
2ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น20 มี.ค. 2566
3ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ20 มี.ค. 2566
4ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น20 มี.ค. 2566
5นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจปีงบประมาณ พ.ศ.256614 มี.ค. 2566
6ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566 ) ประจำงบประมาณ 256614 มี.ค. 2566
7นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจปีงบประมาณ พ.ศ.256526 เม.ย. 2565
8ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ปี 6525 เม.ย. 2565
9อัตราร้อยล่ะของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด25 ต.ค. 2564
10หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานอขงพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256525 ต.ค. 2564
11หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256525 ต.ค. 2564
12หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256525 ต.ค. 2564
13หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256430 เม.ย. 2564
14หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด30 เม.ย. 2564
15อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์การคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256330 เม.ย. 2564
16อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256430 เม.ย. 2564
17หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ครั้งที่ 130 เม.ย. 2564
18แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)2 ก.ค. 2563

1