smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
159
เดือนที่แล้ว
3,135
ปีนี้
3,294
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
96,604
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233
ลำดับรายการวันที่
1การสรรหา 1 (ประกาศรับโอนย้าย)28 เม.ย. 2565
2การสรรหา 2 (ประกาศ กจ กท)28 เม.ย. 2565
3การสรรหา 3 (ประกาศ กจ)28 เม.ย. 2565
4การสรรหา 4 (ประกาศ ก.อบต)28 เม.ย. 2565
5การสรรหา 5 (ประกาศ ก.อบต)28 เม.ย. 2565
6การสรรหา 6 (ประกาศ พ.จ)28 เม.ย. 2565
7บรรจุและแต่งตั้ง 128 เม.ย. 2565
8บรรจุและแต่งตั้ง 228 เม.ย. 2565
9บรรจุและแต่งตั้ง 328 เม.ย. 2565
10บรรจุและแต่งตั้ง 428 เม.ย. 2565
11บรรจุแลแต่งตั้ง 528 เม.ย. 2565
12หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล28 เม.ย. 2565
13การให้คุณและโทษ28 เม.ย. 2565
14แผนพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น28 เม.ย. 2565
15การพัฒนาบุคลากร (1)28 เม.ย. 2565
16หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล28 เม.ย. 2565
17อัตราร้อยล่ะของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256525 เม.ย. 2565
18หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256525 เม.ย. 2565
19หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256525 เม.ย. 2565
20หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256525 เม.ย. 2565

1 2   >>  >|