smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
141
เมื่อวานนี้
121
เดือนนี้
561
เดือนที่แล้ว
4,206
ปีนี้
18,699
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
112,009
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149
1
ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ณ หมู่ที่12 (รอบเช้า) และ หมู่ 6,13 (รอบบ่าย),องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.30 นายสุวรรณ บุญจูง นายกองงค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด มีความห่วงใยในความปลอดภัยเหตุอันเกิดจากสัตว์ อาทิ สุนัข แมว
เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์เลี้ยง(สุนัขและแมว) ฟรี ‼️ จึงได้จัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยเจ้าของสัตว์เลี้ยง นำสัตว์เลี้ยง พร้อมบัตรประชาชนและบัตรคิว มาติดต่อใช้บริการ และเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ ตามแผนปฏิบัติหน้าที่เพื่อออกให้บริการ ณ หมู่ที่12 (รอบเช้า) และ หมู่ 6,13 (รอบบ่าย)
26 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.30น.
นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนในรัศมี 100 เมตร กรณีที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ตามมาตรการ 0,3 และกันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมให้คำแนะนำการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย
18 พฤษภาคม 2566

อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 1,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 1
 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. สำนักกรรมการการเลือกตั้งประจำ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานีจัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 1 โดยกำหนดการอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยของตำบลกุดลาด ตำบลกระโสบ และตำบลปทุม ในวันที่ 8,9,10 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
***สำหรับการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติ และข้อปฏิบัติ ได้รับทราบข้อกฎหมาย และข้อพึงระวังในการปฎิบัติหน้าที่ และฝึกปฏิบัติการทำหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งโดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรอบรมให้ความรู้ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ได้แก่นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นายภูริพัฒน์ จรัสสาธรวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ และนายวีระ พรวานิชพงษ์ หัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลปทุม
อย่าลืม!!! วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น.ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อมีสิทธิ รับบัตรเลือกตั้งสองใบ
 
 บัตรสีม่วง เลือก ส.ส.แบบแบ่งเขต
 บัตรสีเขียว เลือก ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
08 พฤษภาคม 2566

ร่วมต้อนรับนางสุรางค์ ตาสี ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุบลราชธานี ในการลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดร่วมต้อนรับนางสุรางค์ ตาสี ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุบลราชธานี ในการลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดตามแผนการตรวจหตามการคำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติและนโยนายให้บรรลุเป้าหมาย

27 เมษายน 2566

กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
 
วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.30น.
นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนในรัศมี 100 เมตร กรณีที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ตามมาตรการ 0,3 และกันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน พร้อมให้คำแนะนำการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ณ พื้นที่หมู่ที่ 14
ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
26 เมษายน 2566

ลงพื้นที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ทุ่งหญ้าหมู่ 9,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลาประมาณ เวลา 12.40 น. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไฟไหม้ไฟไหม้ทุ่งหญ้าหมู่ 9 นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุลลาด สั่งการระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุลลาด ลงพื้นที่รุกเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้พร้อมรถดับเพลิงจำนวน 1 คัน ออกระงับเหตุเพลิงไหม้และควบคุมเพลิงได้ทันท่วงที
 
***พบเหตุเพลิงไหม้ แจ้งด่วน 045-242643 หรือ 045-251676 ตลอด 24 ชั่วโมง
ด้วยความห่วงใย จากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
25 เมษายน 2566

ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 08.30 นายสุวรรณ บุญจูง นายกองงค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด มีความห่วงใยในความปลอดภัยเหตุอันเกิดจากสัตว์ อาทิ สุนัข แมว
เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์เลี้ยง(สุนัขและแมว) ฟรี ‼️ จึงได้จัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยเจ้าของสัตว์เลี้ยง นำสัตว์เลี้ยง พร้อมบัตรคิว มาติดต่อใช้บริการ และเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ ตามแผนปฏิบัติหน้าที่เพื่อออกให้บริการ ตามกำหนดการ ดังนี้
•วันที่ 24 เมษายน 2566 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 1
ณ ศาลากลางวัดบ้านกุดลาด /ศาลากลางวัดบ้านค้อ
•วันที่ 25 เมษายน 2566 หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 12 ณ ศาลากลางบ้าน
•วันที่ 26 เมษายน 2566 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 13 ณ ศาลาวัดผาแก้วใหญ่ /ศาลาวัดหนองมะนาว
•วันที่ 27 เมษายน 2566 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 4 ณ ศาลากลางบ้าน / ศาลากลางบ้านนาคำ
•วันที่ 28 เมษายน 2566 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 10 ณ ศาลากลางบ้านปากน้ำ / หาดบุ่งสระพัง
 
24 เมษายน 2566

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี 2565 จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด มอบหมายให้ นางสาวกฤติยาธร รีพล รองปลัดองค์การบรหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับในครั้งนี้ โดยว่าที่ร้อยตรี มนต์สง่า ลีลาศสง่างาม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2565 ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้อนุมัติเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดตามมติคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย กรณี บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เป็นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของ โดยมีตัวแทนประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำพลกุดลาด จำนวนทั้งสิ้น 85 ราย เข้ารับมอบ เป็นเงิน 430,990 บาท ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

20 เมษายน 2566

ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลกุดลาดพร้อมมอบเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายสุวรรณ บุญ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลกุดลาดพร้อมมอบเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด จำนวน 30,000.-บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ขึ้นในชุมชน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแสดงออกทางวัฒนธรรมการละเล่นพื้นเมืองและวิถีชีวิตชาวบ้าน ณ วัดบ้านผาแก้วใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านผาแก้วใหญ่ ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนายอนันต์ วนันโท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง เขตที่ 5 ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟฯ ในครั้งนี้

20 เมษายน 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่รุกเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ ป่าหญ้าบ้านค้อหมู่ 14 และ ป่าหญ้าข้างหลังไร่เซโอนี ม.9,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลาประมาณ เวลา9.20 น. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไฟไหม้ป่าหญ้า บ้านค้อหมู่ 14 และเวลาประมาณ เวลา13.50 ไฟไหม้ป่าหญ้าข้างหลังไร่เซโอนี ม.9 นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุลลาด สั่งการระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุลลาด ลงพื้นที่รุกเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้พร้อมรถดับเพลิงจำนวน 1 คัน ออกระงับเหตุเพลิงไหม้และควบคุมเพลิงได้ทันท่วงที
 
***พบเหตุเพลิงไหม้ แจ้งด่วน 045-242643 หรือ 045-251676 ตลอด 24 ชั่วโมง
ด้วยความห่วงใย จากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
18 เมษายน 2566

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ได้รับคำสั่งให้เข้าร่วม โครงการอบรมศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
วันที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายสุวรรณ บุญจูง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ได้รับคำสั่งให้เข้าร่วม โครงการอบรมศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
**โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดและและผู้ได้รับคำสั่งให้เข้าร่วม โครงการฯ เข้าร่วมการอบรม ในการนี้ นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ได้รับเกียรติโดยนางสุรางค์ ตาสี ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ในการพัฒนาและการบริหารจัดการท้องถิ่น และระเบียบข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และได้รับเกียรติจาก สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ โดยนางอินธุอร ทองงอก ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษ มาหใความรู้ในหัวข้อหลักปรัชญาของเศรษ,ฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้อบรมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปพัฒนาตนเองต่อไป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
17 เมษายน 2566

ร่วมขบวนเชิญเครื่องสักการะในงานแห่หลวงพ่อเงิน ๗๐๐ ปี วัดบ้านปากน้ำ,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
ร่วมขบวนเชิญเครื่องสักการะในงานแห่หลวงพ่อเงิน ๗๐๐ ปี วัดบ้านปากน้ำ
 
วันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ บุญ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ร่วมกับวัดบ้านปากน้ำพร้อมชาวบ้านปากน้ำ ร่วมขบวนเชิญเครื่องสักการะในงานแห่หลวงพ่อเงิน ๗๐๐ ปี ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้นมัสการ สรงน้ำ ปิดทองหลวงพ่อเงิน ๗๐๐ ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวตำบลกุดลาด โดยนายอนันต์ วนันโท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง เขต 5 ได้ร่วมขบวนเชิญเครื่องสักการะหลวงพ่อเงิน 700 ปี ในการ โดยมีสาธุชนชาวอุบลฯ และนักท่องเที่ยวได้มาร่วมพิธี เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้นมัสการ สรงน้ำ ปิดทองหลวงพ่อเงิน ๗๐๐ ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวตำบลกุดลาด ในการนี้พระเดชพระคุณ พระศรีวิสุทธิมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดปากน้ำเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ถวายเครื่องสักการะปิดทองถวายน้ำสรงหลวงพ่อเงิน เป็นปฐมฤกษ์ ณ วัดปากน้ำ (บ่งสระพัง) ตำบลกุดลาดอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
13 เมษายน 2566

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชนตามโครงการส่งเสริมมาตรการการด้านรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชนตามโครงการส่งเสริมมาตรการการด้านรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 11 - 17 มีนาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ร่วมกับ อปพร. ผู้นำท้องที่ ประกอบด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีในครั้งนี้ ในการนี้ นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด กล่าวรายงานในครั้งนี้ว่าตามโครงการส่งเสริมมาตรการการด้านรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้เตรียมความพร้อม โดยจัดทำแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการให้บริการอำนวยความสะดวกรวมทั้งเป็นจุดพักรถและแนะนำเส้นทางสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน ณ ศูนย์บริการประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธา

11 เมษายน 2566

โครงการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมตำบลกุดลาด,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 10 เมษายน 2566 นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานในพิธีโครงการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมตำบลกุดลาด โดยอบรมการทำพานบายศรี/ขันหมากเบ็งให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้รับเกียรติจากนายอนันต์ วนันโท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง เขตที่ 5 และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ หลังจากนั้น นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมนายอนันต์ วนันโท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขตที่ 5 และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เข้ากราบนมัสการเจ้าคุณศรีวิสุทธิมุณี (วิมาน กันตสีโล) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

10 เมษายน 2566

นายสุวรรณ บุญจูง เป็นประธานในพิธีนมัสการองค์เจดีย์พระเจ้าใหญ่ 9 ทัพ ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2),องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
#วันที่ 7เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายสุวรรณ บุญจูง เป็นประธานในพิธีนมัสการองค์เจดีย์พระเจ้าใหญ่ 9 ทัพ ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2)
**โดยมีคณะผู้บริหาร นายสมยศ พงษ์อนันต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นายสุนันท์ บุญรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เข้าร่วมพิธีอัญเชิญองค์เจดีย์พระเจ้าใหญ่ 9 ทัพ ซึ่งองค์เจดีย์พระเจ้าใหญ่ 9 ทัพ มีประวัติความเป็นมาโด่ยได้ขุดพบองค์เจดีย์พระเจ้าใหญ่ 9 ทัพ เมื่อ พ.ศ.2559 ณ บริเวณวัดเหนือกุดลาด และสำนักศิลปกรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตรวจวัตถุโบราณพระพุทธรูปพระเจ้าบารมีธรรมพันธ์ชาดศาสนา ว่าเป็นพระพุทธรูปเครื่องรางในสงครามเก้าทัพ
โดยพิธีการวันนี้ท่านพระครูวิลาสปัญญาพร เจ้าอาวาสวัดบ้านกุดลาดเจ้าคณะตำบลให้มีการจัดงานขึ้นเพื่อประชาชนตำบลกุดลาด และประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้ขอพรองค์เจดีย์พระเจ้าใหญ่ 9 ทัพในครั้่งนี้ ณ วัดเหนือกุดลาด หมู่ที่ 2 บ้านกุดลาด ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
07 เมษายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 23  (334 รายการ)