smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
159
เดือนที่แล้ว
3,135
ปีนี้
3,294
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
96,604
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233
1
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ในการนี้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันและให้กำลังใจ การแข่งขันพัฒนาการเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ทั้ง 5 แห่ง วัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อให้เด็กได้รับพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีทักษะทางด้านกระบวนการคิดการแก้ปัญหา และกล้าแสดงออก ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
16 ธันวาคม 2565

 จัดกิจกรรม Kick off การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เป็นการบริหารจัดการขยะเปียก ดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ราชการ วัด อาคารบ้านเรือน ให้ดูสะอาด สวยงาม ณ วัดบ้านปากน้ำ ,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 010.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นำโดยนายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลกุดลาด พร้อมคณะผู้บริหาร นายสมยศ พงษ์อนันต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด (รอง 1) นายสุนันท์ บุญรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด (รอง 2) นายชัลวาล กลิ่นกุหลาบ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล จัดกิจกรรม Kick off การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เป็นการบริหารจัดการขยะเปียก ดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ราชการ วัด อาคารบ้านเรือน ให้ดูสะอาด สวยงาม ณ วัดบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 และบ้านผาแก้วใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง
16 ธันวาคม 2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ึครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
14 ธันวาคม 2565

อบรมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 09.30 น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานเปิดอบรมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย "สวนส่างฝัน" ตำบลยุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ การอบรมโครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน ประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งการดำเนินการตามโครงการ ดังกล่าว จะมีการนำผู้เข้าฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร นักเรียนนักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ ตำบลกุดลาดและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสี่งมอบหมายเข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อศึกษาดูงานนอกสถานที่ เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตนมีคุณธรรม เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน ***โดยมีคณะผู้บริหาร นายสมยศ พงษ์อนันต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด (รอง 1) นายสุนันท์ บุญรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด (รอง 2) นายชัลวาล กลิ่นกุหลาบ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมอบรมในครั้งนี้
08 ธันวาคม 2565

ประชุมมอบนโยบายข้อหารือการปฏิบัติพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่องค์กาครบริหารส่วนตำบลกุดลาด,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมพนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่องค์กาครบริหารส่วนตำบลกุดลาด เพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ ข้อราชการอื่น ๆของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงาน ส่วนตำบลกปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
07 ธันวาคม 2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
06 ธันวาคม 2565

ประชุมมอบนโยบายและข้อหารือให้บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และติดตามงานด้านต่างๆ,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและข้อหารือให้บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และติดตามงานด้านต่างๆ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
06 ธันวาคม 2565

ร่วมต้อนรับข้าราชการโอนย้ายจากองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ราย คือนายปิยณัฐ วุฒวัณณ นายช่างโยธา ระดับ ชำนาญงาน มาดำรงตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ระดับชำนาญงาน กองช่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมด้วย คณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับข้าราชการโอนย้ายจากองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ราย คือนายปิยณัฐ วุฒวัณณ นายช่างโยธา ระดับ ชำนาญงาน มาดำรงตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ระดับชำนาญงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมเดินทางมาส่ง นายปิยณัฐ วุฒวัณณ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ ซึ่งบรรยากาศการต้อนรับเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
02 ธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมมาแล้วกว่า 207  ครัวเรือน,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
จากสถานการณ์ระดับแม่น้ำมูลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนกันยายนผลกระทบจากพายุโนรูจนถึงปัจจุบัน มีประชาชนได้รับเดือดร้อนจากน้ำท่วมแล้ว 13 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลกุดลาด
นายสุวรรณ บุญจุง นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมทีมงานมีความห่วงใย จึงสั่งการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับจิตอาสา และ กำลังทหารศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 22 โดย กองพันทหารปืน ใหญ่ที่ 6 เร่งเข้าช่วยเหลือยกขนย้ายสิ่ง มอบถุงยังชีพ แจกกระสอบทรายผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเรือนมาแล้วกว่า 207 ครัวเรือน บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

12 ตุลาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมเร่งดำเนินการดังนี้,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
พร้อมคณะผู้บริหารนายสมยศ พงษ์อนันต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด (รอง 1)
นายสุนันท์ บุญรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด (รอง 2) นายชัชวาล กลิ่นกุหลาบ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมด้วยนางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมเร่งดำเนินการดังนี้
--------------------------------------------------------------------------
** สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า สายทางลงหาดบุ่งสระพัง หมู่ที่ 10
**สั่งการเจ้าหน้าที่กองช่างติดตั้งป้ายเตือน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณถนนสายฟาร์มไก่หมู่ 8
สายข้างอนามัย หมู่ที่ 5 สายศูนย์แด็กบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 10 ที่มีความเสี่ยง เนื่องจากถนนเกิดการชำรุด
** สั่งการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นำเรือลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ ขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินของมีค่าขึ้นสู่ที่สูง ออกจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อน และความปลอดภัยของประชาชน หมู่ที่ 9 จำนวน 1 ครัวเรือน
**สั่งการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกำลังพลทหารจิตอาสาจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 22 โดย กองพันทหารปืน ใหญ่ที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ร่วมแรงร่วมใจ บรรจุกระสอบทราย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลกุดลาด
11 ตุลาคม 2565

ลงพื้นที่ช่วยเหลือต่อเนื่อง ให้กำลังใจ รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตามที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนบริเวณน้ำท่วมหมู่ที่ 14,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
เช้าวันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สั่งการเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นำเรือลงพื้นที่ช่วยเหลือต่อเนื่อง ให้กำลังใจ รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตามที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนบริเวณน้ำท่วมหมู่ที่ 14
**ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด โทร 045-242643 โทร 045-251676 ตลอด 24 ชั่วโมง
ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
10 ตุลาคม 2565

พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมอบถุงธารน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมตำบลกุดลาด ,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 พระปัญญาวชิรโมลี ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม พร้อมด้วยพระครูสุทธาจารวัตร เจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่-โขงเจียม (ธรรมยุต)โดย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมสร้างขวัญบำรุงจิตใจให้กับผู้ประสบอุทกภัย ตามโครงการ รวมใจพี่น้องไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม “พระไม่ทิ้งโยม” โดยมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารดังนี้
จุดที่ 1 มอบผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้ง 14 หมู่บ้าน จำนวน 70 ถุง และไข่ไก่ จำนวน 70 ถาดณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
จุดที่ 2 ถวายปัจจัย ถุงยังชีพ และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดป่าเทพนิมิตร (ปู่บ้านกว้าง) ดอนมดแดง (บ้านผาแก้ว) หมู่ที่ 7 ซึ่งมีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัด 1 รูป
โอกาสนี้ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการจัวหวัดอุบลราชธานี นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นายอนันต์ วนันโท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนีเขต 5 นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิราชประชา 32 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดร่วมถวายการต้อนรับพระปัญญาวชิรโมลี ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยเจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรมและร่วมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

10 ตุลาคม 2565

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้าให้การช่วยเหลือและให้กำลังใจถามไถ่ประชาชนในพื้นที่พร้อมเร่งดำเนินการร่วมกับ กำลังพลทหารจิตอาสาจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 22 โดย กองพันทหารปืน ใหญ่ที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
วันที่ 8 ตุลาคม 2565 นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมนายชัชวาล กลิ่นกุหลาบ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้าให้การช่วยเหลือและให้กำลังใจถามไถ่ประชาชนในพื้นที่พร้อมเร่งดำเนินการร่วมกับ
กำลังพลทหารจิตอาสาจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 22 โดย กองพันทหารปืน ใหญ่ที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ดังนี้
______________________________________________
**ลงพื้นที่ร่วมกับกำลังพลทหารจิตอาสาจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 22 โดย กองพันทหารปืน ใหญ่ที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 เร่งให้การช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของ ครื่องใช้ไฟฟ้า ทรัพย์สินของมีค่าขึ้นสู่ที่สูง ออกจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อน และความปลอดภัยของประชาชน หมู่ที่ 14
***สั่งการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ให้การช่วยเหลือ ขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินเครื่องใช้ไฟฟ้าของมีค่าขึ้นสู่ที่สูง ออกจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อน และความปลอดภัยของประชาชน หมู่ที่ 9
***เจ้าหน้าที่กองช่าง และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมอุปกรณ์ เร่งเข้าพื้นที่ดำเนินการตัดเลื่อยต้นไม้ ที่ล้มพาดสายไฟฟ้าขวางทางจราจร เพื่อเปิดทางจราจร หมู่ที่ 9 โดยมีเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากองช่างดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
**สั่งการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกำลังพลทหารจิตอาสาจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 22 โดย กองพันทหารปืน ใหญ่ที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ร่วมแรงร่วมใจ บรรจุกระสอบทราย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลกุดลาด
08 ตุลาคม 2565

ธารน้ำใจจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีช่วยผู้ประสบภัยอุทกภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมคณะผู้บริหาร นายชัชวาล กลิ่นกุหลาบ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ให้การต้อนรับคณะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งนำโดยคุณชัยวัฒน์ ศิริรุ่งพันธ์ รองผู้จัดการด้านบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรในสังกัด เดินทางมาในโอกาสมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลกุดลาด หมู่ที่ 9 จำนวน 39 ถุง หมู่ที่ 14 จำนวน 63 ถุง เพื่อเป็นธารน้ำใจบรรเทาความเดือดร้อนเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

07 ตุลาคม 2565

ลงพื้นที่ต่อเนื่องให้กำลังใจ รับทราบปัญหาความเดือดร้อน สำรวจถนนเส้นทางสัญจร ในพื้นที่,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมคณะผู้บริหารนายสมยศ พงษ์อนันต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด (รอง 1) นายสุนันท์ บุญรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด (รอง 2) นายชัชวาล กลิ่นกุหลาบ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมด้วยนางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ลงพื้นที่ต่อเนื่องให้กำลังใจ รับทราบปัญหาความเดือดร้อน สำรวจถนนเส้นทางสัญจร ในพื้นที่พร้อมเร่งดำเนินการดังนี้
----------------------------------------------------------
**สั่งการเจ้าหน้าที่ร่วมกับกำลังพลทหารจิตอาสาจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 22 โดย กองพันทหารปืน ใหญ่ที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 เข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้านพักที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ หมู่ที่ 12
**ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการแก้ไขเส้นทางสัญจรนำกระสอบทรายเพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำไม่ให้ผิวถนนคอนกรีตแตกร้าวทรุดตัว และให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาผ่านได้และปลอดภัย สายศูนย์เด็กบ้านปากน้ำ หมู่ที่10
** สั่งการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกำลังพลทหารจิตอาสาจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 22 โดย กองพันทหารปืน ใหญ่ที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ร่วมแรงร่วมใจ บรรจุกระสอบทราย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลกุดลาด
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่าน ที่เปี่ยมล้นด้วยน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
07 ตุลาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 19  (277 รายการ)