smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
218
เมื่อวานนี้
378
เดือนนี้
4,036
เดือนที่แล้ว
2,845
ปีนี้
10,016
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
103,326
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157
โครงการการสร้างกระบวนการทำงาน 5 ส. (Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2566 (โครงการต่อเนื่อง) ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 1
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสมยศพงษ์อนันต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นายสุนันท์ บุญรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นายชัชวาล กลิ่นกุหลาบ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด หัวหน้าส่วนราชการ นำพนักงานเ อบต. อสม. และจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมโครงการการสร้างกระบวนการทำงาน 5 ส. (Big Cleaning Dayประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (โครงการต่อเนื่อง) ครั้งที่ ๑ ช่วงที่ ๑ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมีกิจกรรมปรับภูมิทัศน์เตรียมเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดริมถนนตลอดสองข้างทางถนนสมเด็จ - ตาลสุม รวมระยะทาง 4.8 กิโลเมตรณ บริเวณ จุดเริ่มต้น หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุลาด ตลอดสองข้างทางถนนสมเด็จ - ตาลสุม ถึง หน้าโรงเรียนบ้านปากน้ำ บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมจัดเตรียมสถานที่ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์จากมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) เสด็จแทนพระองค์ตามพระดำริและพระราชกรณียกิจงานส่วนพระองค์ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี

 
21 กุมภาพันธ์ 2566