smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
198
เมื่อวานนี้
378
เดือนนี้
4,036
เดือนที่แล้ว
2,845
ปีนี้
10,016
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
103,326
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157
ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมคณะผู้บริหาร นายสมยศ พงษ์อนันต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด (รอง 1) นายสุนันท์ บุญรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด (รอง2) นายชัลวาล กลิ่นกุหลาบ เลขานุการนายกองค์การบริหารสวนตำบลกุดลาด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายอนันต์ วนันโท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขต 5 อำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมงานกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" การออกหน่วยแพทย์ (พอ.สว.) ในครั้งนี้มี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด โดยนายวรพันธ์ ชำนิยันต์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี กล่าวรายงานการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีอาสาสมัคร พอ.สว. หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการจากหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ร่วมให้บริการประชาชน เพื่อการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" มุ่งเน้นให้ได้รับทราบปัญหาข้อขัดข้องของพื้นที่ เพื่อนำไปแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว เป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินกิจกรรมแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. มีราษฎรที่เจ็บป่วยได้รับความอนุเคราะห์ และรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 17 คน โดยหน่วยแพทย์ พอ.สว. ได้ออกปฏิบัติงานให้บริการแก่ประชาชนชาวอำเภอเมืองอย่างต่อเนื่องทุกปี การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เป็นการสืบสานพระราชปณิธาน และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดาร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งพระองค์ทรงเป็นองค์อุปนายิกากิตติมศักดิ์ ด้วยพระองค์เอง ปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงดำรงตำแหน่ง ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว.สืบต่อมา เป็นองค์ประธานลำดับที่ 3 ภายในงานมีกิจกรรมดังนี้ -มอบเข็มอาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ฯ แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการวัคซีนชิโนฟาร์ม -มอบอุปกรณ์กีฬา แก่โรงเรียน จำนวน ๑ ชุด (อำเภอจัดเตรียม) ชุดยาสามัญประจำบ้าน แก่ตัวแทนผู้นำชุมชน (งาน พอ.สว.) -มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน จำนวน ๒๐ ทุน (จาก พมจ.อุบลฯ) -มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน จำนวน 46 ชุด (จาก สนง.เหล่ากาชาด จ.อุบลฯ) - ประธาน และผู้บริหาร ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 7 ต้น - ประธานเยี่ยมผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาสหมู่ที่ 10 ตำบลกุดลาดจำนวน 2 ราย รายนางบัวสอน วงศ์หอม และรายนายสมปอง แม่นสิงห์ - ประธานเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. เยี่ยมชมกิจกรม

 
23 กุมภาพันธ์ 2566