smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
198
เมื่อวานนี้
378
เดือนนี้
4,036
เดือนที่แล้ว
2,845
ปีนี้
10,016
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
103,326
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157
ประชุมประชาคมตำบลตามโครงการโครงการส่งเสริมบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตำบล และแผนชุมชนองตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมตำบลตามโครงการส่งเสริมบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตำบล และแผนชุมชนองตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยการจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดลาด และผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบลกุดลาด ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านปากน้ำ ผู้อำนวยการรพ.สต.บ้านผาแก้ว และส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนประชาคมระดับตำบล คณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้แทนจากส่วนราชการ และประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผน และจัดทำแผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชน มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ให้มีความสอดคล้องกับกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ และยุทธศาสตร์ชาติ ต่อไป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด


 
28 กุมภาพันธ์ 2566