องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเตือนประชาชน ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมระวังน้ำท่วมฉลับพลัน แจ้งเหตุได้ที่ 045-251676 หรือ045-242643

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
3,848
เดือนที่แล้ว
4,275
ปีนี้
35,048
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
128,358
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
ประชุมประชาคมตำบลตามโครงการโครงการส่งเสริมบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตำบล และแผนชุมชนองตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมตำบลตามโครงการส่งเสริมบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตำบล และแผนชุมชนองตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยการจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดลาด และผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบลกุดลาด ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านปากน้ำ ผู้อำนวยการรพ.สต.บ้านผาแก้ว และส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนประชาคมระดับตำบล คณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้แทนจากส่วนราชการ และประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผน และจัดทำแผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชน มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ให้มีความสอดคล้องกับกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ และยุทธศาสตร์ชาติ ต่อไป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด


 
28 กุมภาพันธ์ 2566