smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
159
เดือนที่แล้ว
3,135
ปีนี้
3,294
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
96,604
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233
อบรมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 09.30 น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานเปิดอบรมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย "สวนส่างฝัน" ตำบลยุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ การอบรมโครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน ประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งการดำเนินการตามโครงการ ดังกล่าว จะมีการนำผู้เข้าฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร นักเรียนนักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ ตำบลกุดลาดและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสี่งมอบหมายเข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อศึกษาดูงานนอกสถานที่ เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตนมีคุณธรรม เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน ***โดยมีคณะผู้บริหาร นายสมยศ พงษ์อนันต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด (รอง 1) นายสุนันท์ บุญรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด (รอง 2) นายชัลวาล กลิ่นกุหลาบ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมอบรมในครั้งนี้

 
08 ธันวาคม 2565