องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเตือนประชาชน ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมระวังน้ำท่วมฉลับพลัน แจ้งเหตุได้ที่ 045-251676 หรือ045-242643

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
536
เมื่อวานนี้
248
เดือนนี้
2,523
เดือนที่แล้ว
5,862
ปีนี้
50,237
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
143,547
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174
นางสาวนันทพร สร้อยสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด
Tel.092-7163962


นางสาวกนกพร เฉลิมศิลป์
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
tel.081-8776635


นางสาวสุพรรณี หลงชิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
tel.086-5842282


นางสาวพลอยธนกาญจน์ ศรีคราม
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
Tel.083-5394454


-ว่าง-
นิติกร ปฏิบัติการนางอรอนงค์ ยิ่งยืน
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
Tel.082-3752565


นางสาวกัลยากรณ์ สมคะเณย์
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
Tel.098-2594688จ่าเอก อดุลย์ บุญพร้อม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
Tel. 098-1879851


นางสลิตตา พงษ์อนันต์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Tel.081-1860303


นายนครินทร์ สายแวว
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Tel.089-5781757


นายชวลิต แก่นภักดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนายไกรสร บุญหนา
พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกน้ำ)


นายศรศักดิ์ หน่วยแก้ว
พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกขยะ)


นายสนธยา รักธรรม
พนักงานขับรถยนต์(ส่วนกลาง)


นายสุริยา นามแก้ว
พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกขยะ)


นายสถาพร ฉายาวรรณ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล)


นางทิพมาศ หงษ์ลอยลม
แม่บ้าน


นางเข็มทอง ผาดี
แม่บ้าน


นางสาวประไพวรรณ แสงวงศ์
คนงานทั่วไป


นางสาววิภาดา บุญสาม
คนงานทั่วไป


นายเจตบดินทร์ จำปาคำ
คนงานทั่วไป(ช่วยงานสาธารณสุข)


นางสาว สมฤทัย ศรีโกศล
คนงานทั่วไป(ช่วยงานสาธารณสุข)


นายศุภชัย รักธรรม
คนงานทั่วไป (ช่วยงานสาธารณสุข)


นายณัฐวัฒน์ บุญสาม
คนงานทั่วไป


นายมนตรี คำสา
พนักงานจ้างทั่วไป(ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายอนุชา บุญสร้อย
พนักงานจ้างทั่วไป(ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายณรงค์ วงศ์สุนา
คนงานทั่วไป(ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายเกียรติศักดิ์ ทองทวน
คนงานทั่วไป (ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายวีระยุทธ บุญรักษา
คนงานทั่วไป (ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายนนทชัย แก้วดวงงาม
คนงานทั่วไป(ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายเริงฤทธิ์ วันหนา
คนงานทั่วไป(ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายวัชรพงษ์ พงษ์อนันต์
คนงานทั่วไป(ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายพรทวี เฉลิมศรี
คนงานทั่วไป(ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายอุทัย บุญสง่า
คนงานทั่วไป (ช่วยงานป้องกัน)


ศราวุธ ทองทวน
คนงานทั่วไป (ช่วยงานป้องกันฯ)


นายอำพร แท่นมณี
คนงานทั่วไป


นายชำนาญ มุกสิกสาร
คนงานทั่วไป


นายอุทิศ สง่าวงศ์
คนงานทั่วไป


นายสมดี ราชสาร
คนงานทั่วไป(ประจำรถขยะ)


นายทวี ผลาคุณ
คนงานทั่วไป(ประจำรถขยะ)


นายสมศักดิ์ วงศ์ขมิ้น
คนงานทั่วไป(ประจำรถขยะ)


นายทศพร ผาสุข
คนงานทั่วไป(ประจำรถขยะ)


นายวีรพงษ์ สุขแสวง
คนงานทั่วไป(ประจำรถขยะ)