smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
1,520
เดือนที่แล้ว
2,426
ปีนี้
17,990
ปีที่แล้ว
18,154
ทั้งหมด
45,113
ไอพี ของคุณ
3.236.212.116
โครงการส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการทอผ้าลายพ้อย (โครงการต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 17 กันยายน 2564  นางจริตรกุล  บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการทอผ้าลายพ้อย (โครงการต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ของกลุ่มสตรี ทอผ้าลายพ้อย ยั่งยืนให้เกิดการพัฒนาลวดลายให้สวยงามแปลกตา เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีที่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพื่อจัดหาช่องทางการตลาดเพื่อการจำหน่าย เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย กลุ่มสตรีบ้านผาแก้ว ม.11 ประชาชนและเยาวชน จำนวน 30 คน.

17 กันยายน 2564

การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สาม ,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นางจริตรกุล  บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ในสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สาม ประจำปี พ.ศ.2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

23 สิงหาคม 2564

ประชุมสภา อบต.กุดลาด ในสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นางจริตรกุล  บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ในสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

20 สิงหาคม 2564

มอบอุปกรณ์เครื่องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ โต๊ะ อ่างล้างมือ และจัดเตรียมสถานที่ตั้งศูนย์อำนวยศูนย์ดูแลโควิคชุมชนตำบลกุดลาด พร้อมทั้งทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
พร้อมด้วย นางสาวนันทพร สร้อยสุวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ได้มอบอุปกรณ์เครื่องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ โต๊ะ อ่างล้างมือ และจัดเตรียมสถานที่ตั้งศูนย์อำนวยศูนย์ดูแลโควิคชุมชนตำบลกุดลาด พร้อมทั้งทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่ศูนย์ดูแลโควิดชุมชนกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี #คนกุดลาดไม่ทิ้งกัน #save ubon #สวมหน้ากากอนามัยสองชั้นป้องกันโควิด #ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด- 19

16 สิงหาคม 2564

การประชุมสภา อบต.กุดลาด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2564 ในนามของฝ่ายบริหาร

13 สิงหาคม 2564

โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเป็นประธานเปิดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเฉลิมพระชนมมายุครบ 68 พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระชนมายุครบ 89 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเฉลิมพระชนมายุครบ 69 พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงปีทรงพระชนมายุครบ 89 พรรษา ในการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ สภาพแวดล้อม น้ำ และ ดิน เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม เพื่อฟื้นฟูคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ และแก้ไขปัญหาโลกร้อน เพื่อสร้างจิตสำนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงความรักความสามัคคี ร่วมคิด ร่วมทำ ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด และกลุ่มมวลชนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัด ตลอดจนภาคเอกชน และมวลชนในท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ได้เข้าร่วม โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”สืบสานสู่ 100 ล้านต้น กับสถานีเพราะชำกล้าไม้อุบลราชธานี (กรมป่าไม้) โดยในกิจกรรมประธานในพิธีนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเฉลิมพระชนมมายุครบ 68 พรรษา หลังจากนั้นร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการดังกล่าว

 

27 กรกฎาคม 2564

มอบถุงยังชีพผู้ที่กักตัว,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด มอบหมายให้ นายภูมิพงษ์ นวลศิริ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวสุพรรณี หลงชิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวกัลยากรณ์ สมคะเณย์ นักจัดการงานทั่วไป ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ต้องกักตัว14วัน ในพื้นที่ของตำบลกุดลาด

23 กรกฎาคม 2564

พ่นยาฆ่าเชื้อโรค ม.2,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด มอบหมายให้งานสาธารณสุข โดยทีมฉีดพ่นโรคติดต่อ ลงพื้นที่ ในหมู่ที่ 2 ตำบลกุดลาด

23 กรกฎาคม 2564

มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด  มอบหมายให้ นายภูมิพงษ์ นวลศิริ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วย อรอนงค์ ยิ่งยืน นักวิชาการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด  ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำและผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและกักตัวตามมาตรการจังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่ของหมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 8 ตามลำดับ รวม 4 ราย

16 กรกฎาคม 2564

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิต19,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่  13 กรกฎาคม 2564  2564  เวลา 10.00 น. งานสาธารณสุข ตามที่ได้รับมอบหมายจาก นางจริตรกุล  บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ให้ดำเนินการออก ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ ที่พักอาศัยของผู้ติดเชื้อ ม.13 ต.กุดลาด เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

13 กรกฎาคม 2564

ออกพ่นยุง ม.8,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 งานสาธารณสุขร่วมกับงานป้องกันฯ โดยชุดพ่นหมอก ออกพ่นหมอกควัน ตามห่วงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 8  ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

06 กรกฎาคม 2564

ออกพ่นยุง ม.7,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 งานสาธารณสุขร่วมกับงานป้องกันฯ โดยชุดพ่นหมอก ออกพ่นหมอกควัน ตามห่วงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 7  ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

05 กรกฎาคม 2564

งานสาธารณสุขร่วมกับงานป้องกันฯออกฉีดพ่นคอกวัวที่ติดโรคลัมปีสกิน,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด มอบหมายให้ งานสาธารณสุขร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดพ่นยาไล่แมลงในคอกวัวที่ติดเชื้อโรคลัมปีสกินในพื้นที่ของ ม.3 และ ม.8 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

18 มิถุนายน 2564

มอบถุงยีงชีพผู้มาจากพื้นทีี่เสี่ยงและต้องกักตัว,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่  10  มิถุนายน 2564 เวลา 09.30  น.นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด มอบหมายให้ นางสาวกฤติยาธรณ์ รีพล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด  พร้อมด้วย นางสาวพลอยธนกาญจน์ ศรีคราม นักประชาสัมพันธ์ และ นางอรอนงค์ ยิ่งยืน นักวิชการสาธารณสุข รพ.สต.ผาแก้ว รพ.สต.ปากน้ำ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและน้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งต้องกักตัว 14 วัน ในพื้นที่ของตำบลกุดลาด.

10 มิถุนายน 2564

อบต.กุดลาด ประชาสัมพันธ์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00  น.  งานสาธารณสุขและงานประชาสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมายจาก นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ได้ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

08 มิถุนายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (153 รายการ)