ยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

QR FACEBOOK

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
688
เดือนที่แล้ว
1,449
ปีนี้
3,815
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
3,815
ไอพี ของคุณ
18.232.124.77


วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางจริตรกุล บุญจูง 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครจิตอาสา ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และมอบสิ่งของช่วยเหลือราษฎร**รายนางคณิตย์ สุขจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด หมู่ที่ 6 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และอีกผู้ประสบภัย ที่ได้รับความเสียหายหลังจากที่เกิดเพลิงไหม้บ้าน ในช่วงกลางวัน ของวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ได้รับความเสียหายทั้งหลัง และจำนวน 2 ครัวเรือน บริเวณใกล้เคียงกัน 
** ในนามตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดขอเป็น กำลังใจให้ผู้ประสบภัยทั้ง3 ครัวเรือนด้วยน่ะค่ะ 
**ในการนี้ขอประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคมอบข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น ในการดำรงชีพ ให้แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัวด้วย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และสร้างขวัญกำลังใจ***

 
03 กรกฎาคม 2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้
นางยุพาภร วิทูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะเหล่ากาชาด
พร้อมทั้งนายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนนางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย เหตุเกิดอัคคีภัยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา **รายนางคณิตย์ สุขจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด หมู่ที่ 6 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และอีกผู้ประสบภัย ที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 2 ครัวเรือน บริเวณใกล้เคียงกัน 
** ในการนี้นายอภิชัย จำปานิลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้ผู้ประสบภัยดังกล่าว # ????????ในนามตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดขอเป็น กำลังใจให้ผู้ประสบภัยทั้ง3 ครัวเรือน

 
02 กรกฎาคม 2562

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วรตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 24 มิถุนายน เวลา 09.00 น.

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดลาด ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
1. นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วรตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ตลอดจนสมาชิกหัวหน้าส่วนราชการพนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดและประชาชนทั่วไปร่วมเปิดงานในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถประพฤติดีมีระเบียบวินัย ถือว่าเป็นเรื่องควรทำ ยิ่งในปัจจุบันมีสื่อโซเชียลต่างๆ ทำให้เด็กมีความเสี่ยงต่อภัยร้ายฯ

เครดิตภาพจาก:งานประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ในเด็กปฐมวัยของศูนย์พ
รูปภาพ 174 ภาพ
ในภาพอาจจะมี 21 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

24 มิถุนายน 2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนตัวแทนชุมชน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมอบรมโครงการ ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 โดยปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมทั่งนายสมชาย หงษ์รัมย์ได้ให้เกียรติ เป็นวิทยากรโครงการและให้โอวาทแนวทาง

การจัดโครงการในครั้งนี้
เพื่อให้ความรู้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน บรรยายพิเศษโดยปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี
เพื่อให้ความรู้การบริหารจัดการขยะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะนโดยนายสมชาย หงษ์รัมย์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุบลราชธานี
เพื่อให้ความรู้การส่งเสริมเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนางอินธุอร ทองงอก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี
Cr. งานประชาสัมพันธ์องการบริหารส่วนตำบลกุดลาด

21 พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดนำโดยนางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี**
!!นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนำ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร เหล่ากาชาดจังหวัด และประชาชนจิตอาสาในจังหวัดอุบลราชธานีทุกหมู่เหล่า ร่วมกันทำกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โดยองค์การ บริหารส่วนตำบลกุดลาด ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดเพื่อช่วยกันทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวา วัชพืช และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี เพื่อให้ก้าวสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดอุบลราชธานี โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองและบริเวณพื้นที่โดยรอบ

08 พฤษภาคม 2562

นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมทั้งพนักงานส่วนราชการ ร่วมกับ วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง)และชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานประเพณี แห่หลวงพ่อเงิน ณ วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในพิธีรั้งนี้
ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่ง ของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถานที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อเงิน” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนล้านช้าง อายุ 700 ปี เป็นพระชัยหลังช้าง หนึ่งเดียวแห่งอีสาน วันสงกรานต์ เป็นเทศกาล แห่งความกตัญญู เพื่อเป็นการบูชาหลวงพ่อเงิน และน้อมระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ แห่งบรรพบุรุษ ที่นำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่เมืองอุบลราชธานี ชาวจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัด พิธีแห่หลวงพ่อเงิน ย้อนประวัติศาสตร์เหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งนี้

13 เมษายน 2562

เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด โดย นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมงานโครงการประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุประจำปี2562 ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนให้แสดงความเคารพและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าที่มีความสำคัญยิ่ง เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู

11 เมษายน 2562

เมื่อเวลา 09.00 น. ณ พระอุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมืองอุบลราชธานี นาง จริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดพร้อมด้วยพนักงานข้าราชการลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชทำน้ำอภิเษก จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำโจ้ก อำเภอวารินชำราบ โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชทำน้ำอภิเษก จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำโจ้ก อำเภอวารินชำราบ โดยมีพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

จากนั้น เวลา 10.00 น.พระเถราจารย์ ดับเทียนชัย พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถา พระสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตักน้ำอภิเษกจากขันสาคร ใส่ เวลา

12.00 น.ประกอบพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เสร็จพิธี และ ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จะได้เชิญคนโทน้ำอภิเษก ไปยังกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อรอประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก

เวลา 17.19 - 21.30 น. ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัดต่อไป

09 เมษายน 2562

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนตัวแทนชุมชน ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลกุดลาด เข้าร่วมประชุมโครงการ ส่งเสริมบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนของตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 (ประชาคม) โดยนายสมชาย หงษ์รัมย์
ได้ให้เกียรติ เปิดพิธีโครงการและให้โอวาทแนวทางการวางแผนกับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

การจัดโครงการในครั้งนี้
เพื่อให้ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอปัญหาความต้องการเพื่อประกอบในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 《พ.ศ.2562 -2564》ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง????????
Cr. งานประชาสัมพันธ์องการบริหารส่วนตำบลกุดลาด

05 เมษายน 2562

วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด งานป้องกันฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ได้จัด #โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2562
นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานราชการร่วมเปิดพิธีโครงการฯ โดย นางสาวกฤติยาธรณ์ รีพล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด กล่าวรายงานโครงการฯ ในครั้งนี้

การจัดโครงการในครั้งนี้

1.1เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับสาธารณภัยให้แก่ประชาชนและชุมชน ทั้งทางน้ำ(บุ่งสระพัง) และทางอัคคีภัยในอาคาร
1.2 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ อันจะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมและการสร้างความเชื่อมั่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.3 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด
1.4 เพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา
1.5 เพื่อบูรณาการระบบการสั่งการที่มีเอกภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.6 เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี และสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย

31 มีนาคม 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (10 รายการ)