ยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

QR FACEBOOK

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
923
เดือนที่แล้ว
1,137
ปีนี้
2,060
ปีที่แล้ว
8,969
ทั้งหมด
11,029
ไอพี ของคุณ
35.173.57.84


อำเภอเมืองอุบลฯร่วมกับอบต.กุดลาด จัดโครงการศุนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่

วันที่ 23 มกราคม 2563  นางจริตรกุล  บุญจูง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด  ให้การต้อนรับ นายนคร ศิริปัญญานันท์  นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้บริการประชาชนโดยบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกเชนในพื้นที่.

23 มกราคม 2563

อบต.กุดลาดจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่  22  มกราคม 2563  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด  นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด  เป็นประธานในพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีพร้อมทั้ง นางลักขณา สมจิตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมาชิกสภาองค์การกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในเขตตำบลครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระสำคัญนี้ นับจากนี้ ประชาชนทั่วประเทศจะได้มีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไว้เคารพสักการะทุกครัวเรือน เป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อพสกนิกรทั้งปวงมิได้ขาด ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรทั้งปวงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์อยู่เสมอ

22 มกราคม 2563

วันที่ 20 มกราคม 2563  นางจริตรกุล  บุญจูง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมให้ความรู้และสนับสนุนการเล่นกีฬาสากลตำบลกุดลาด  ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ก่อให้เกิดพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักทำงานร่วมกันเป็นทีม ปลูกฝังความสามัคคีของผู้ร่วมกิจกรรม  สร้างให้เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเคารพใน กฎ ระเบียบ  กติกา การแข่งขันสามารถนำทักษะที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมกีฬาทำได้ในช่วงเวลาว่างจากการทำงาน จากการเรียน การเล่นกีฬายังช่วยให้เยาวชนห่างกันจากยาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันมีเยาวชนผู้หลงผิด ปฏิบัติไปในทางที่ไม่ควร อาจจะเกิดจากการคบเพื่อนไม่ดีชักชวนไปในทางสร้างปัญหาให้แก่สังคม มั่วสุมอบายมุขต่าง ส่งผลกระทบถึงประเทศชาติทำให้เกิดการพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน

20 มกราคม 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางสาวกฤติยาธรณ์ รีพล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นำคณะข้าราชการ พนักงานร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและเป็นวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

05 ธันวาคม 2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลกุดลาด
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดได้กำหนดดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชนให้กับ ชุมชนตำบลกุดลาด เกี่ยวกับการใช้โซเชียลสู่ศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับชุมชน และอบรมตกแต่งภาพกราฟฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุน ชุมชนและเยาวชน ตำบลกุดลาดมีความรู้ความเข้าใจถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและส่งเสริมการสร้างรายได้จากสินค้าในชุมชนเปิดโอกาสทางประชาสัมพันธ์สินค้าของชุมชนเพื่อช่องทางการสร้างรายได้ในชุมชน

29 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลกุดลาด
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดได้กำหนดดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชนให้กับ ชุมชนตำบลกุดลาด เกี่ยวกับการใช้โซเชียลสู่ศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับชุมชน เพื่อสนับสนุน ชุมชนและเยาวชน ตำบลกุดลาดมีความรู้ความเข้าใจถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและส่งเสริมการสร้างรายได้จากสินค้าในชุมชนเปิดโอกาสทางประชาสัมพันธ์สินค้าของชุมชนเพื่อช่องทางการสร้างรายได้ในชุมชน

28 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดได้จัดโครงการอบรมศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลกุดลาด ประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติ จากนางสาวกิฤติยาธรณ์ รีพล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ วัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลกุดลาด มีความรู้ ความเข้าใจและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้จากสินค้าของตนเองและสินค้าของชุมชน

26 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากน้ำหมู่ที่ 10 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติ จากนางสาวกิฤติยาธรณ์ รีพล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก ให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีทักษะในการดูแลปฏิบัติ ให้ปลอดภัยจากโรคทางช่องปาก และมีการพัฒนาครบ 4 ด้านคือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา

22 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เครื่องนอน เพื่อนำมามอบให้กับผู้ประสบ อุทกภัยน้ำท่วมตำบลกุดลาดจำนวน 92 ราย

31 ตุลาคม 2562

วันที่ 23 ต.ค. 2562 เวลา 06.00 น. ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง นางจริตกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตำบลกุดลาด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเช้าเพื่อน้อมลำรึก
ในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ สมเด็จพระปิยมหาราช ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ อาทิเช่น "การเลิกทาส" ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทมาจวบจนทุกวันนี้

23 ตุลาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 13 ต.ค. 2562 เวลา 06.00 น. ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง นางจริตกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมด้วย นางจริยา พุทธเทศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนพนักงาน ครู องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ #ธสถิตในใจราษฎร์นิรันดร์

13 ตุลาคม 2562

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
มอบถุงยังชีพและน้ำเปล่า จำนวน 30 ชุด
#ให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 2 จำนวน 10 ชุด
#ให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 9 จำนวน 10 ชุด
#ให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 12 จำนวน 10 ชุด
#องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
#ขอกราบขอบพระคุณ
ผู้ที่ช่วยเหลือบริจาคถุงยังชีพให้กับ อบต.กุดลาด เพื่อมอบช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตตำบลกุดลาดทุกท่านทุกหน่วยงานในครั้งนี้

30 กันยายน 2562

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมด้วย นางจริยา พุทธเทศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ จากวันที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ คุณครูวินิจ มณีภาค เพื่อเป็นการแสดงความยินดียกย่องเชิดชูเกียรติท่านที่ได้ปฏิบัติงาน มาจนครบวาระ เพื่อสอนลูกศิษย์จนประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด

30 กันยายน 2562

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.
นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
พร้อมด้วย นางสาวนันทพร สร้อยสุวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด นางอัจฉรา ทัดเทียม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมตลอดจนเจ้าหน้าที่ อบต.กุดลาด ร่วมต้อนรับคณะเป็นตัวแทน มามอบ 11 คน จากมูลนิธิสานฝันปันรอยยิ้มและบริษัทยูแทค ที่ได้เดินทางมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลกุดลาด โดยได้รับประสานงานจากนางสาวสุพาภร จันทะแจ่ม ประธานชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์
และเวลาต่อมา 09.30 น. ได้นำคณะดังกล่าวเดินทางเยี่ยมให้กำลังใจและมอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง เสื้อผ้า แพมเพิร์ส ผ้าอนามัย นม ยารักษาโรค ปลากระป๋อง มาม่า อาหารหมาแมว ฯลฯ
# ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 14 จุดดงห่องแห่
(ตำบลปทุม ตำบลกุดลาด) และถวายมอบให้วัดใหม่ประชาสรรค์ 2

27 กันยายน 2562

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น.
นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมด้วย
นางจริยา พุทธเทศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
ได้เดินทางให้กำลังใจเยี่ยมเยียนและถวายมอบถุงยังชีพ พระราชทาน รัชกาลที่ 10 แก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดป่าดงมะตาว ตำบล กุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด

27 กันยายน 2562

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (52 รายการ)