ยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล

smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmile

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

QR FACEBOOK

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
625
เดือนที่แล้ว
1,020
ปีนี้
8,630
ปีที่แล้ว
8,969
ทั้งหมด
17,599
ไอพี ของคุณ
18.232.188.89


วันที่ 2 มีนาคม 2563  นางจิตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ให้การต้อนรับ นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ตามศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้มีดำริให้กระทรวงมหาดไทยประสานจังหวัด อำเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลทุกแห่ง เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยในระดับพื้นที่

ดังนั้น ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นรุ่นที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2563 ณ กองร้อยทหารช่างที่ 1 กองพันทหารช่างที่ 6  มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้รับการอบรมจำนวน 50 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลราชธานี ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี กรมทหารพรานที่ 23 และวิทยากรด้านป้องกันภัยจากภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี.

02 มีนาคม 2563

อำเภอเมืองอุบลฯร่วมกับอบต.กุดลาด จัดโครงการศุนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่

วันที่ 23 มกราคม 2563  นางจริตรกุล  บุญจูง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด  ให้การต้อนรับ นายนคร ศิริปัญญานันท์  นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้บริการประชาชนโดยบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกเชนในพื้นที่.

23 มกราคม 2563

อบต.กุดลาดจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่  22  มกราคม 2563  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด  นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด  เป็นประธานในพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีพร้อมทั้ง นางลักขณา สมจิตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมาชิกสภาองค์การกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในเขตตำบลครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระสำคัญนี้ นับจากนี้ ประชาชนทั่วประเทศจะได้มีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไว้เคารพสักการะทุกครัวเรือน เป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อพสกนิกรทั้งปวงมิได้ขาด ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรทั้งปวงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์อยู่เสมอ

22 มกราคม 2563

วันที่ 20 มกราคม 2563  นางจริตรกุล  บุญจูง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมให้ความรู้และสนับสนุนการเล่นกีฬาสากลตำบลกุดลาด  ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ก่อให้เกิดพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักทำงานร่วมกันเป็นทีม ปลูกฝังความสามัคคีของผู้ร่วมกิจกรรม  สร้างให้เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเคารพใน กฎ ระเบียบ  กติกา การแข่งขันสามารถนำทักษะที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมกีฬาทำได้ในช่วงเวลาว่างจากการทำงาน จากการเรียน การเล่นกีฬายังช่วยให้เยาวชนห่างกันจากยาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันมีเยาวชนผู้หลงผิด ปฏิบัติไปในทางที่ไม่ควร อาจจะเกิดจากการคบเพื่อนไม่ดีชักชวนไปในทางสร้างปัญหาให้แก่สังคม มั่วสุมอบายมุขต่าง ส่งผลกระทบถึงประเทศชาติทำให้เกิดการพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน

20 มกราคม 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางสาวกฤติยาธรณ์ รีพล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นำคณะข้าราชการ พนักงานร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและเป็นวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

05 ธันวาคม 2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลกุดลาด
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดได้กำหนดดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชนให้กับ ชุมชนตำบลกุดลาด เกี่ยวกับการใช้โซเชียลสู่ศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับชุมชน และอบรมตกแต่งภาพกราฟฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุน ชุมชนและเยาวชน ตำบลกุดลาดมีความรู้ความเข้าใจถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและส่งเสริมการสร้างรายได้จากสินค้าในชุมชนเปิดโอกาสทางประชาสัมพันธ์สินค้าของชุมชนเพื่อช่องทางการสร้างรายได้ในชุมชน

29 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลกุดลาด
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดได้กำหนดดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชนให้กับ ชุมชนตำบลกุดลาด เกี่ยวกับการใช้โซเชียลสู่ศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับชุมชน เพื่อสนับสนุน ชุมชนและเยาวชน ตำบลกุดลาดมีความรู้ความเข้าใจถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและส่งเสริมการสร้างรายได้จากสินค้าในชุมชนเปิดโอกาสทางประชาสัมพันธ์สินค้าของชุมชนเพื่อช่องทางการสร้างรายได้ในชุมชน

28 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดได้จัดโครงการอบรมศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลกุดลาด ประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติ จากนางสาวกิฤติยาธรณ์ รีพล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ วัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลกุดลาด มีความรู้ ความเข้าใจและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้จากสินค้าของตนเองและสินค้าของชุมชน

26 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากน้ำหมู่ที่ 10 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติ จากนางสาวกิฤติยาธรณ์ รีพล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก ให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีทักษะในการดูแลปฏิบัติ ให้ปลอดภัยจากโรคทางช่องปาก และมีการพัฒนาครบ 4 ด้านคือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา

22 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เครื่องนอน เพื่อนำมามอบให้กับผู้ประสบ อุทกภัยน้ำท่วมตำบลกุดลาดจำนวน 92 ราย

31 ตุลาคม 2562

วันที่ 23 ต.ค. 2562 เวลา 06.00 น. ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง นางจริตกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตำบลกุดลาด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเช้าเพื่อน้อมลำรึก
ในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ สมเด็จพระปิยมหาราช ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ อาทิเช่น "การเลิกทาส" ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทมาจวบจนทุกวันนี้

23 ตุลาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 13 ต.ค. 2562 เวลา 06.00 น. ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง นางจริตกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมด้วย นางจริยา พุทธเทศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนพนักงาน ครู องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ #ธสถิตในใจราษฎร์นิรันดร์

13 ตุลาคม 2562

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
มอบถุงยังชีพและน้ำเปล่า จำนวน 30 ชุด
#ให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 2 จำนวน 10 ชุด
#ให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 9 จำนวน 10 ชุด
#ให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 12 จำนวน 10 ชุด
#องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
#ขอกราบขอบพระคุณ
ผู้ที่ช่วยเหลือบริจาคถุงยังชีพให้กับ อบต.กุดลาด เพื่อมอบช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตตำบลกุดลาดทุกท่านทุกหน่วยงานในครั้งนี้

30 กันยายน 2562

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมด้วย นางจริยา พุทธเทศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ จากวันที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ คุณครูวินิจ มณีภาค เพื่อเป็นการแสดงความยินดียกย่องเชิดชูเกียรติท่านที่ได้ปฏิบัติงาน มาจนครบวาระ เพื่อสอนลูกศิษย์จนประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด

30 กันยายน 2562

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.
นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
พร้อมด้วย นางสาวนันทพร สร้อยสุวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด นางอัจฉรา ทัดเทียม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมตลอดจนเจ้าหน้าที่ อบต.กุดลาด ร่วมต้อนรับคณะเป็นตัวแทน มามอบ 11 คน จากมูลนิธิสานฝันปันรอยยิ้มและบริษัทยูแทค ที่ได้เดินทางมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลกุดลาด โดยได้รับประสานงานจากนางสาวสุพาภร จันทะแจ่ม ประธานชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์
และเวลาต่อมา 09.30 น. ได้นำคณะดังกล่าวเดินทางเยี่ยมให้กำลังใจและมอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง เสื้อผ้า แพมเพิร์ส ผ้าอนามัย นม ยารักษาโรค ปลากระป๋อง มาม่า อาหารหมาแมว ฯลฯ
# ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 14 จุดดงห่องแห่
(ตำบลปทุม ตำบลกุดลาด) และถวายมอบให้วัดใหม่ประชาสรรค์ 2

27 กันยายน 2562

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (53 รายการ)