smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล

 

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
107
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,510
เดือนที่แล้ว
1,637
ปีนี้
3,147
ปีที่แล้ว
18,154
ทั้งหมด
30,270
ไอพี ของคุณ
3.235.11.178


ประชาคมหมู่ที่ 7 บ้านผาแก้วน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชนของตำบลกุดลาด ณ ศาลากลางบ้านผาแก้วน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

11 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาหมู่บ้าน ม.8 บ้านโพธิ์ทอง,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชนของตำบลกุดลาด ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

11 กุมภาพันธ์ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด จัดโครงการส่งเสริมการมีบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชนของตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประชาคมหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะนาว,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด จัดโครงการส่งเสริมการมีบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชนของตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประชาคมหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะนาว

10 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองมะนาวเหนือ,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด จัดโครงการส่งเสริมการมีบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชนของตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประชาคมหมู่บ้าน) หมู่ที่ 13 บ้านหนองมะนาวเหนือ

10 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่2และหมู่9,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เปิดโครงการส่งเสริมบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชนของตำบลกุดลาด ณ ศาลากลางบ้าน ร้านค้าชุมชน ม.2 และศาลากลางบ้าน ม.9

09 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 14,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เปิดโครงการส่งเสริมบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชนของตำบลกุดลาด ณ ศาลากลางบ้าน  ม.1 และศาลากลางบ้าน ม.14

08 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงเทศกาล(ปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงเทศกาล(ปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มให้กับผู้เข้าเวรในช่วง 7 วันอันตราย  ณ ป้อม อฟพร.องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

29 ธันวาคม 2563

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เกิดความรู้ในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาเด็ก ให้เด็กมีความสุข มีความมั่นคงทางอารมณ์ และพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ของเด็ก มีกลุ่มเป้าหมายผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ จำนวน ทั้งสิ้น 204 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้านการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย จากโรงเรียนเทศบาล2หนองบัว.

24 ธันวาคม 2563

โครงการดิจิทัลชุมชนตำบลกุดลาด และร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลกุดลาดประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานเปิดโครงการดิจิทัลชุมชนตำบลกุดลาด และร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลกุดลาดประจำปี 2564  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนจากคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สดช.) โดยพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลกุดลาดประจำปี 2564 นั้นระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุบลราชธานี และโรงเรียนทั้ง 4 แห่งในพื้นที่ตำบลกุดลาด การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และส่งเสริมการสร้างรายได้จากสินค้าชุมชน เปิดโอกาสทางการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน เพื่อช่องทางการสร้างรายได้ตลอดจนส่งเสริมการใช้งานจากเทคโนโลยีให้กับผู้นำชุมชนและบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ด้วยวิธีบูรณาการร่วมกันเพื่อปรับตัวเข้าสู่องค์กรดิจิทัลโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ครั้งล่ะ 35 คน ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563.

16 ธันวาคม 2563

ทำบุญเลี้ยงพระ อาคารสำนักงานใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดหลังใหม่

16 ธันวาคม 2563

โครงการการสร้างกระบวนการทำงาน 5 ส (Big Cleaning Day)  ประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการต่อเนื่อง),องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 4 ธันวาคม 2563  นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นำคณะ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด จัดกิจกรรมโครงการการสร้างกระบวนการทำงาน 5 ส (Big Cleaning Day)  ประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการต่อเนื่อง) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้อนุรักษ์และใส่ใจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.กุดลาด พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน เห็นความสำคัญของการพัฒนาความสะอาดของท้องถิ่นอันจะส่งผลดีต่อสุขภาพดีทั้งกายและใจ โดยกิจกรรมในวันนี้มีคณะนักเรียนจากโรงเรียนบ้านปากน้ำ และนักศึกษาวิชาทหาร จาก โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาไล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน.

04 ธันวาคม 2563

คณะเหล่ากาชาดมอบเครื่องอุปโภค บริโภคถวายให้กับพระภิกษุที่วัดปากน้ำ ต.กุดลาด,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ให้การต้อนรับ นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ในการลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับพระภิกษุวัดปากน้ำ บุ่งสระพัง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

02 ธันวาคม 2563

ผวจให้กำลังใจพระภิกษุวัดปากน้ำ ต.กุดลาด,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจ พระภิกษุ สามเณร ในวันปากน้ำ บุ่งสระพัง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งให้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการช่วยเหลือ

01 ธันวาคม 2563

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย”,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด มอบหมายให้ นางสาวกฤติยาธรณ์ รีพล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด  นางอัจฉรา ทัดเทียม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายชานนท์ แสนตุ้ย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน  นางอรอนงค์ ยิ่งยืน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นำคณะพนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย” ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองและลานขวัญเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

25 พฤศจิกายน 2563

อบต.กุดลาดร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2563 ผู้ก่อตั้งคนแรก จังหวัดอุบลราชธานี  ,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณมณฑลทุ่งศรีเมือง  นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นำคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีบวงสรวงสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2563 และการแสดงรำถวายมือ จากนักเรียน นักศึก และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนกว่า 1 หมื่นคน.

10 พฤศจิกายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (93 รายการ)