smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
1,520
เดือนที่แล้ว
2,426
ปีนี้
17,990
ปีที่แล้ว
18,154
ทั้งหมด
45,113
ไอพี ของคุณ
3.236.212.116
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเป็นประธานเปิดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเฉลิมพระชนมมายุครบ 68 พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระชนมายุครบ 89 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเฉลิมพระชนมายุครบ 69 พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงปีทรงพระชนมายุครบ 89 พรรษา ในการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ สภาพแวดล้อม น้ำ และ ดิน เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม เพื่อฟื้นฟูคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ และแก้ไขปัญหาโลกร้อน เพื่อสร้างจิตสำนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงความรักความสามัคคี ร่วมคิด ร่วมทำ ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด และกลุ่มมวลชนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัด ตลอดจนภาคเอกชน และมวลชนในท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ได้เข้าร่วม โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”สืบสานสู่ 100 ล้านต้น กับสถานีเพราะชำกล้าไม้อุบลราชธานี (กรมป่าไม้) โดยในกิจกรรมประธานในพิธีนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเฉลิมพระชนมมายุครบ 68 พรรษา หลังจากนั้นร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการดังกล่าว

 


 
27 กรกฎาคม 2564