ยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

QR FACEBOOK

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
380
เดือนที่แล้ว
1,027
ปีนี้
8,192
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
8,192
ไอพี ของคุณ
34.225.194.144


โครงการ ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนตัวแทนชุมชน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมอบรมโครงการ ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 โดยปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมทั่งนายสมชาย หงษ์รัมย์ได้ให้เกียรติ เป็นวิทยากรโครงการและให้โอวาทแนวทาง

การจัดโครงการในครั้งนี้
เพื่อให้ความรู้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน บรรยายพิเศษโดยปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี
เพื่อให้ความรู้การบริหารจัดการขยะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะนโดยนายสมชาย หงษ์รัมย์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุบลราชธานี
เพื่อให้ความรู้การส่งเสริมเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนางอินธุอร ทองงอก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี
Cr. งานประชาสัมพันธ์องการบริหารส่วนตำบลกุดลาด


 
21 พฤษภาคม 2562