smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
2,610
เดือนที่แล้ว
3,443
ปีนี้
15,519
ปีที่แล้ว
27,650
ทั้งหมด
70,292
ไอพี ของคุณ
3.238.180.255
ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมฉีดพ่นสารเคมี วัคซีนป้องกันและระงับโรคติดต่อ จากสัตว์สู่คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมฉีดพ่นสารเคมี วัคซีนป้องกันและระงับโรคติดต่อ จากสัตว์สู่คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กิจกรรมอบรมให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก) ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานในพิธีโครงการพัฒนาศักยภาพทีมฉีดพ่นสารเคมี วัคซีนป้องกันและระงับโรคติดต่อ จากสัตว์สู่คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยในพิธีเปิดนางจริตกุล บุญจูงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี วัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงานฉีดพ่อนหมอกควันในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือกออกและโรคพิษสุนัขบ้าและเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ อบต.กุดลาด โดยการจัดกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (กิจกรรมอบรมให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก) และวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ (กิจกรรมอบรมให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

 
19 เมษายน 2565