smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,271
ปีนี้
18,565
ปีที่แล้ว
27,650
ทั้งหมด
73,338
ไอพี ของคุณ
44.200.40.195
#โครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคติดต่อในเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 2565
#โครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคติดต่อในเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 2565
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นายสมยศ พงศ์อนันต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นายสุนันท์ บุญรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิดโครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคติดต่อในเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 2565 ในครั้งนี้
** โดยในพิธีเปิดนางจริตรกุล บุญจูงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ในการอบรบ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรความชำนาญทางด้านการดูแลสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคติดต่อ นางสาวยุพิน ลาฟอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแก้ว และนางอรอนงค์ ยิ่งยืน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด วัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ผู้ปกครองครูผู้ดูแล และผู้ดูแลเด็กมีความความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การดูแลอนมัยที่ถูกวิธี มีสุขนิสัยที่ดี มีทักษะในการดูแลตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และเพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ปลอดโรค และมีพัฒนาการครบ 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดผาแก้วใหญ่

 
20 มิถุนายน 2565