smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,271
ปีนี้
18,565
ปีที่แล้ว
27,650
ทั้งหมด
73,338
ไอพี ของคุณ
44.200.40.195
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นผู้กล่าวรายงาน ตลอดคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้นำชุมชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ การจัดทำโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน พ.ศ. มีหลักสูตรการนำชุดปฏิบัติการจิตอาสา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด จำนวน 80 คน เข้ารับการฝึกอบรมโดยการบรรยาย การอภิปรายการสาธิต การฝึกภาคปฏิบัติ และการฝึกในสถานการณ์จำลอง โดยวิทยากรจากจังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นระบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

 
07 มิถุนายน 2565