smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,271
ปีนี้
18,565
ปีที่แล้ว
27,650
ทั้งหมด
73,338
ไอพี ของคุณ
44.200.40.195
กิจกรรมทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทาน ศีล
#กิจกรรมทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทาน ศีล, และการสงเคราะห์ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าพื้นถิ่นและนำข้าวกันบาตรสงเคราะห์ผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ IPMAPและกลุ่มเปราะบางในเขตพื้นที่ตำบลกุดลาด
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ วัดปากน้ำ (มุ่งสระพัง) หมู่ที่ 10 ตำบล
กุดลาดนายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลกุดลาด ร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม นำสู่ทาน ศีล และการสงเคราะห์ ด้วยการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ปัจจัยไทยทาน โดยมีพระศรีวิสุทธิมุนี (วิมาน กนฺตสีโล) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ บุ่งสระพัง รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี นำพระภิกษุ สามเณร 49 รูป ออกบิณฑบาต รอบบริเวณอุโบสถ์วัดปากน้ำ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา สร้างความรักความสามัคคีในชุมชน ให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรร่วมกัน สืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป และเป็นการสงเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม ตามโครงการขับเคลื่อน วัด กับจังหวัดอุบลราชธานีร่วมใจพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือ ระหว่างมหาเถรสมาคมกับกระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยกิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย
-ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ รอบบริเวณอุโบสถ์วัดปากน้ำ
-ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้า ณ ศาลาหอฉันวัดปากน้ำ
-กิจกรรมกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ หลวงพ่อเงิน วัดปากน้ำ 700 ปี
-กิจกรรมมอบชุดข้าวก้นบาตรสงคเคราะห์ผู้ยากไร้
-กิจกรรมปลูกต้นไม้

 
17 มิถุนายน 2565