smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล

 

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
114
เมื่อวานนี้
207
เดือนนี้
1,633
เดือนที่แล้ว
1,691
ปีนี้
13,053
ปีที่แล้ว
8,969
ทั้งหมด
22,022
ไอพี ของคุณ
3.234.250.24


โครงการส่งเสริมให้ความรู้และสนับสนุนการเล่นกีฬาสากลตำบลกุดลาด  ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 20 มกราคม 2563  นางจริตรกุล  บุญจูง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมให้ความรู้และสนับสนุนการเล่นกีฬาสากลตำบลกุดลาด  ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ก่อให้เกิดพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักทำงานร่วมกันเป็นทีม ปลูกฝังความสามัคคีของผู้ร่วมกิจกรรม  สร้างให้เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเคารพใน กฎ ระเบียบ  กติกา การแข่งขันสามารถนำทักษะที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมกีฬาทำได้ในช่วงเวลาว่างจากการทำงาน จากการเรียน การเล่นกีฬายังช่วยให้เยาวชนห่างกันจากยาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันมีเยาวชนผู้หลงผิด ปฏิบัติไปในทางที่ไม่ควร อาจจะเกิดจากการคบเพื่อนไม่ดีชักชวนไปในทางสร้างปัญหาให้แก่สังคม มั่วสุมอบายมุขต่าง ส่งผลกระทบถึงประเทศชาติทำให้เกิดการพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน


 
20 มกราคม 2563