smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล

 

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
1,145
เดือนที่แล้ว
1,396
ปีนี้
1,145
ปีที่แล้ว
18,154
ทั้งหมด
28,268
ไอพี ของคุณ
3.239.236.140


โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานเปิดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปลูกต้นไม้พระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงพระเฉลิมพระชนมายุครบ 68 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระชนมายุครบ 88 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์ในจัดโครงการดังนี้ เพื่อร่วมถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเฉลิมพระชนมายุครบ68 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิชีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระชนมมายุครบ88พรรษาในการปลูกต้นไม้เพี่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อม น้ำ และดิน  เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม เพื่อฟื้นฟูคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ และแก้ไขปัญหาโลกร้อน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาต้นไม้จนกลายเป็นป่า และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงความรักความสามัคคี “ร่วมคิด ร่วมทำ” ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด และกลุ่มมวลชนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังักด ตลอดจนภาคเอกชน และมวลชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


 
27 กรกฎาคม 2563