smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล

 

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
1,145
เดือนที่แล้ว
1,396
ปีนี้
1,145
ปีที่แล้ว
18,154
ทั้งหมด
28,268
ไอพี ของคุณ
3.239.236.140


โครงการปณิธานความดี เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ของประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 25 สิงหาคม 2563  นางจริตรกุล  บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานเปิดโครงการปณิธานความดี เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ของประชาชนทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ให้กับชุมชนตำบลกุดลาดโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตลอดไป เพื่อสร้างจิตสำนักความรักชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในแนวนโยบายที่สำคัญในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ปณิธานความดี ของประชาชนทั่วไป

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นสมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ผู้นำชุมชน และเยาวชน ประชาชนตำบลกุดลาด จำนวน 150 คน.


 
25 สิงหาคม 2563