smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
1,520
เดือนที่แล้ว
2,426
ปีนี้
17,990
ปีที่แล้ว
18,154
ทั้งหมด
45,113
ไอพี ของคุณ
3.236.212.116นางลักขณา สมจิตร
ประธานสภา
Tel.081-5933292

นายสุนันท์ บุญรักษา
รองประธานสภา
Tel.084-6050049
นายสุรพล ฉายาวรรณ์
เลขานุการสภา
Tel.061-8372816


นายธานินทร์ แก้วกล้า
ส.อบต.ม.1
Tel.089-5850705


นายสุพิต บุญจูง
ส.อบต.ม.1
Tel.087-4576401


นางลักขณา สมจิตร
ส.อบต.ม.2
Tel.081-5933292


นางจำปี นิคหิต
ส.อบต.ม.2
Tel.081-5933292


นายสมบรูณ์ บุญเย็น
ส.อบต.ม.3
Tel.082-7559145


นายสันชัย ชื่นบาน
ส.อบต.ม.3
Tel.082-3278819


นายสุนัน บุญรักษา
ส.อบต.ม.4
Tel.064-5638804


นายสมถิ่น ผลพยุง
ส.อบต.ม.4
Tel.064-5638804


นายวีระชัย พรสุวรรณ
ส.อบต.ม.5
Tel.081-9664873


นายคำกอง ผลศิริ
ส.อบต.ม.5
Tel.093-4256208


นายหนูเทียม สัจสุวรรณ์
ส.อบต.ม.6


นางคณิตย์ สุขจันทร์
ส.อบต.ม.6
Tel.


นายจุมพล ศรีจำปา
ส.อบต.ม.7
Tel.065-3255645


นายวร ทองเทพ
ส.อบต.ม.8
Tel.091-5903282


นายภิญโญ พรเพชร
ส.อบต.ม.8
Tel.084-8299528


นายวิทยา สนุกพันธ์
ส.อบต.ม.9
Tel.087-3773187


นางณหทัย บุญเอื้อ
ส.อบต.ม.10
Tel.063-3204765


นายสมยศ พงษ์อนันต์
ส.อบต.ม.11
Tel.096-9263602


นายบุญมา บิลทะศรี
ส.อบต.ม.11
Tel.081-0740578


น.ส.จุฬาภรณ์ เชื้อพันธ์
ส.อบต.ม.12
Tel.087-3779397


นายพงษ์เทพ วงศ์สุนา
ส.อบต.ม.12
Tel.099-660-8332


นายสุรพล ฉายาวรรณ
ส.อบต.ม.13
Tel.061-8372816


นายสุวรรณ วาจาสัตย์
ส.อบต.ม.13
Tel.085-0292725


นายสิทธิชัย ทองวิเศษ
ส.อบต.ม.14
Tel.096-2822606


ดาบตำรวจองอาจ ไพราม
ส.อบต.ม.14
Tel.080-7994227