smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
2,610
เดือนที่แล้ว
3,443
ปีนี้
15,519
ปีที่แล้ว
27,650
ทั้งหมด
70,292
ไอพี ของคุณ
3.238.180.255
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.25653 ก.พ. 2565
2รายงานการประชุมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบบลกุดลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.256513 ม.ค. 2565
3การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 256416 มิ.ย. 2564
4รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 25643 พ.ค. 2564
5การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ สอง ประจำปี พ.ศ. 256422 ก.พ. 2564
6รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 256410 ก.พ. 2564
7รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 256316 ธ.ค. 2563
8รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 256310 ก.ย. 2563
9รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ. 256320 ส.ค. 2563
10รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.256310 ส.ค. 2563
11รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 256330 ก.ค. 2563
12รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 256312 มิ.ย. 2563
13รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 256312 พ.ค. 2563
14รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 256318 ก.พ. 2563

1