smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
1,380
เดือนที่แล้ว
1,854
ปีนี้
6,620
ปีที่แล้ว
18,154
ทั้งหมด
33,743
ไอพี ของคุณ
3.235.191.73
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566) ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1 16 เม.ย. 2564
2การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ1 เม.ย. 2564
3ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) 31 มี.ค. 2564
4อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256412 มี.ค. 2564
5หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256412 มี.ค. 2564
6หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256412 มี.ค. 2564
7หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256412 มี.ค. 2564
8รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ10 มี.ค. 2564
9กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบคัดเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ10 มี.ค. 2564
10รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ5 มี.ค. 2564
11กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ5 มี.ค. 2564
12แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ4 มี.ค. 2564
13ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักสูตร วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 18 พ.ย. 2563
14การจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564(กรณีต่อสัญญาจ้าง)5 พ.ย. 2563
15ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256419 ต.ค. 2563
16การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564(กรณีต่อสัญญาจ้าง)1 ต.ค. 2563
17ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี1 ต.ค. 2563
18การปรับปรุงอันดับตำแหน่งพนักงานครู ขององค์การบริหารส่วนตำบล 31 ส.ค. 2563

1