ยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

QR FACEBOOK

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
280
เดือนที่แล้ว
1,192
ปีนี้
3,744
ปีที่แล้ว
8,969
ทั้งหมด
12,713
ไอพี ของคุณ
3.233.220.21
นางราตรี ทองพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสุภาภรณ์ ผาสุกนิต
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางบุญโฮม บุญสร้าง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นายชานน แสนตุ้ย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวรุ่งตะวัน ประสานพิมพ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน


นางสาวเจนจิรา อารีย์
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวเกษณี มิ่งขวัญ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวอุมาพร กลิ่นบัว
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายสุทธิชัย ทองไทย
พนักงานจ้างทั่วไป(ช่วยงานธุรการ)