smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
364
เดือนที่แล้ว
1,749
ปีนี้
3,750
ปีที่แล้ว
18,154
ทั้งหมด
30,873
ไอพี ของคุณ
3.235.11.178
นางราตรี ทองพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสุภาภรณ์ ผาสุกนิต
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางบุญโฮม บุญสร้าง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นายชานน แสนตุ้ย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวรุ่งตะวัน ประสานพิมพ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน


นางสาวเจนจิรา อารีย์
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวเกษณี มิ่งขวัญ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวอุมาพร กลิ่นบัว
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายสุทธิชัย ทองไทย
พนักงานจ้างทั่วไป(ช่วยงานธุรการ)