smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
101
เมื่อวานนี้
136
เดือนนี้
2,343
เดือนที่แล้ว
3,443
ปีนี้
15,252
ปีที่แล้ว
27,650
ทั้งหมด
70,025
ไอพี ของคุณ
100.24.115.215
นางราตรี ทองพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
Tel.081-4703366


นางสุภาภรณ์ ผาสุขนิต
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Tel.087-2563232


นางบุญโฮม บุญสร้าง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Tel.089-2852656


นายชานน แสนตุ้ย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
Tel.062-9166959


นางสาวรุ่งตะวัน ประสานพิมพ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
Tel.087-2998924


นางสาววิลาวัลย์ วงค์โสภา
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน


นางสาวเจนจิรา อารีย์
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวเกษณี มิ่งขวัญ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวอุมาพร กลิ่นบัว
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายสุทธิชัย ทองไทย
พนักงานจ้างทั่วไป(ช่วยงานธุรการ)