smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล

 

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
1,313
เดือนที่แล้ว
1,803
ปีนี้
14,536
ปีที่แล้ว
8,969
ทั้งหมด
23,505
ไอพี ของคุณ
34.201.9.19


อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th
15 ตุลาคม 2563

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 LPA,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปีงบประมาณ 2563

 

รายละเอียดดังแนบ

 

12 ตุลาคม 2563

โครงสร้างส่วนราชการ ประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566),องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการ ประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)

 

รายละเอียดดังแนบ

01 ตุลาคม 2563

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566),องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

 

รายละเอียดดังแนบ

01 ตุลาคม 2563

ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566),องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบ 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)

 

รายละเอียดดังแนบ

01 ตุลาคม 2563

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลงทะเบียน ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.30 - 16.30 น. เป็นต้นไป

 

รายละเอียดดังแนบ

30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

รายละเอียดดังแนบ

23 กันยายน 2563

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

 

รายละเอียดดังแนบ

11 กันยายน 2563

การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล / พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้ราชการประเภทอื่น,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th
31 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

 

รายละเอียดดังแนบ

27 สิงหาคม 2563

แก้ไขประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

                1. แจ้งแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 11. ดังนี้

                               11.กำหนดการสอบคัดเลือก

                                        ให้ผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563   ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

                                       - ดำเนินการสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เวลา 09.30 - 12.00 น.

                 2. แก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ 12. ดังนี้

                               12. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

                                        องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด จะประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น ในวันศุกร์ 11 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  และเว็ปไซต์ www.kudlad.go.th

รายละเอียดดังแนบ

17 สิงหาคม 2563

แผ่นพับ New Normal  จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

แผ่นพับ New Normal

ชีวิตใหม่ เริ่มออกแบบวันนี้ เพื่อชีวิตที่ปลอดภัย และมีความสุข

 

เตือนตัว เตือนกัน  ป้องกัน  ตนเอง

จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

11 สิงหาคม 2563

รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-25 สิงหาคม 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-25 สิงหาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่  14 - 25 สิงหาคม 2563  ในวันเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานสาธารณสุข สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.kudlad.go.th

กำหนดการสอบคัดเลือกเป็นนักบริบาลท้องถิ่น ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

ดำเนินการสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เวลา 09.30 - 12.00 น.

***ประกาศผลการสอบคัดเลือก****

ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563    องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และเว็บไซต์ www.kudlad.go.th 

รายละเอียดดังแนบ

04 สิงหาคม 2563

การจ้างพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th
03 สิงหาคม 2563

งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 

งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2562

09 กรกฎาคม 2563

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (64 รายการ)