ยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

QR FACEBOOK

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
923
เดือนที่แล้ว
1,137
ปีนี้
2,060
ปีที่แล้ว
8,969
ทั้งหมด
11,029
ไอพี ของคุณ
35.173.57.84


การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลทั่วไป

เพื่อเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำเเหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เเละ พนักงานจ้างทั่วไป ตำเเหน่ง คนงานทั่วไป(ช่วยเหลืองานด้านไฟฟ้า)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

04 กุมภาพันธ์ 2563

27 มกราคม 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยสามัญประจำปี สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2563

 

รายละเอียดดังแนบ

27 มกราคม 2563

24 มกราคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยสมัญประจำปี พ.ศ. 2563

รายละเอียดดังแนบ

 

23 มกราคม 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

รายละเอียดดังแนบ

23 มกราคม 2563

06 มกราคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง ให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองป้ายหรือผู้ที่มีป้ายต้องเสียภาษีป้าย ตามกฏหมาย ที่ติดตั้งป้ายอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ซึ่งต้องเสียภาษีป้ายไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์และยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563

รายละเอียดดังแนบ

02 มกราคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด  เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 

รายละเอียดดังแนบ

02 มกราคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

 

รายละเอียดดังแนบ

25 ธันวาคม 2562

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคัญแล้วตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดต้องเก็บภาษีที่ดินและปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด จึงขอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 โดยผู้ที่สนใจสามารถอ่านและดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

 

http://www.dla.go.th/work/Presentation2.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=E4_Wnbw-b54&feature=youtu.be

20 ธันวาคม 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ 2540

 

รายละเอียดดังแนบนี้

 

12 พฤศจิกายน 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด แจ้งประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตาม พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

 

12 พฤศจิกายน 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีตำแหน่งว่าง จึงประกาศรับสมัครโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น ที่ดำรงตำแหน่งและระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่างดังนี้

   1. พนักงานส่วนตำบลประเภทวิชาการ มี อัตราว่าง 1 ตำแหน่ง ได้แก่

     1.1 ตำแหน่งนิติกร  ระดับ  ปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัด สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด  

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จึงประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนตำบล   

โดยรายละเอียดดังแนบนี้

 

24 ตุลาคม 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด  เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อดำเนินการตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 

18 ตุลาคม 2562

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (34 รายการ)