smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
2,610
เดือนที่แล้ว
3,443
ปีนี้
15,519
ปีที่แล้ว
27,650
ทั้งหมด
70,292
ไอพี ของคุณ
3.238.180.255
1
เปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชนตำบลกุดลาด (ศูนย์พักคอยระดับตำบล)Community Isolation องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด (ครั้งที่2),องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
01 มีนาคม 2565

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th

ประกาศอำเภอเมืองอุบลราชธานี

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

รายละเอียดดังแนบ

28 กุมภาพันธ์ 2565

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565  ,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2565 

ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 

เวลา 13.30 น.

 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

28 กุมภาพันธ์ 2565

ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ.2565

 

รายละเอียดดังแนบ

28 กุมภาพันธ์ 2565

ปิดอาคาร อปพร.(สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด),องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

เรื่อง ปิดอาคาร อปพร.(สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด)

ด้วยมีพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โดวิด19) สังกัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

ดำนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด19) และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จึงปิดอาคาร อปพร.(สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด) เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 -25 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงาน และจะเปิดทำการในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

24 กุมภาพันธ์ 2565

กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ.2564

 

รายละเอียดดังแนบ

11 กุมภาพันธ์ 2565

ราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

เรื่อง ราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

รายละเอียดดังแนบ

31 มกราคม 2565

ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
วันที่ 20 มกราคม 2565 นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสมยศ พงษ์อนันต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นายสุนันท์ บุญรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นายชัลวาล กลิ่นกุหลาบ เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด โดยมีนางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการตลอดจนรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการตามข้อสั่งการ เพื่อเป็นการปฏิบัติงานร่วมกัน ครั้งที่ 1/2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
20 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมระงับการป้องกันอัคคีภัย และอุบัติเหตุในช่วงเทศ่การตรุษจีน,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ช่วงมกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นช่วงวันตรุษจีนตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีนมีการจุดประทัด และดอกไม้เพลิง รวมทั้งอาจเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติภัยในกรณีอื่นๆ ได้จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลดกิจกรรมและเฝ้าระวังสถานที่ก่อให้เกิดอัคคีภัย แจ้งเหตุด่วน สายด่วน ที่ศูนย์บริการประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด โทร.242643 /045- 251676 โทร.0981879851 จ่าเอกอดุลย์ บุญพร้อม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
20 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์การงดมอบของขวัญให้แก่บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ในทุกเทศกาลและขอน้อมรับความปรารถนาดีจากทุกท่านจากหัวใจ,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
19 มกราคม 2565

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2565

 

รายละเอียดดังแนบ

19 มกราคม 2565

รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด มอบหมายให้งานสาธารณสุข และงานประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ สร้างการรับรู้รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม กับผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารในพื้นที่ เพื่อตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากพิษภัยของพลาสติกและโฟม และให้ความร่วมมือลดการใช้ถุงพลาสติก ทำได้ง่าย ๆ โดยการใช้ถุงผ้าแทนในการไปซื้อของ เพื่อช่วยลดปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้น
19 มกราคม 2565

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้สร้างสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด มอบหมายให้งานสาธารณสุข และงานประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้สร้างสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการ และมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 20 ร้าน หาดบุ่งสระพัง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเชื้อไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน(Omicron) ปฏิบัติตามมาตรการ (UP-DMHTA)Universal Prevention และดำเนินการตามมาตรการ CFS (Covid Free Setting) สำหรับ ร้านอาหาร
19 มกราคม 2565

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

รายละเอียดดังแนบ

30 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เพื่อเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. กันน่ะค่ะ

10 พฤศจิกายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (170 รายการ)