smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
364
เดือนที่แล้ว
1,749
ปีนี้
3,750
ปีที่แล้ว
18,154
ทั้งหมด
30,873
ไอพี ของคุณ
3.235.11.178


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th
05 มีนาคม 2564

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th
05 มีนาคม 2564

การหยุดจ่ายน้ำสถานีผลิตกุดลาด วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 21.00 - 24.00 น.,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th
*** แจ้งการหยุดจ่ายน้ำสถานีผลิตน้ำกุดลาด ***
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ได้รับแจ้งจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี สถานีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี จะดำเนินการซ่อมท่อ 560 มม.บริเวณทางเข้าสถานีผลิตน้ำกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
***** ในวันพฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 21.00 - 24.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการจ่ายน้ำในเขตตำบลกุดลาด ได้แก่ บ้านปากน้ำ บ้านนาคำ บ้านผาแก้ว บ้านหนองมะนาว บ้านค้อเหนือ และบ้านกุดลาด
02 มีนาคม 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพทีมฉีดพ่นสารเคมี วัคซีนป้องกันและระงับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เรื่อง อบรมให้ความรู้การควบคุมและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พบปะผู้เข้าร่วมอบรม“โครงการพัฒนาศักยภาพทีมฉีดพ่นสารเคมี วัคซีนป้องกันและระงับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพโดยการอบรมเพิ่มพูนและทบทวนความรู้ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาทักษะสามารถปฏิบัติงานในการควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ซึ่งในวันนี้จะเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้การควบคุมและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย เป็น เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด จำนวน 20 คน  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

23 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพทีมฉีดพ่นสารเคมี วัคซีนป้องกันและระงับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน”  กิจกรรมอบรมให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพทีมฉีดพ่นสารเคมี วัคซีนป้องกันและระงับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพโดยการอบรมเพิ่มพูนและทบทวนความรู้ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาทักษะสามารถปฏิบัติงานในการควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โดยในวันนี้จะเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็น แกนนำทีมพ่นหมอกควัน อสม.ทั้ง 14 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด จำนวน 40 คน  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

22 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยสามัญ สมันที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยสามัญ สมันที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

11 กุมภาพันธ์ 2564

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564

 

รายละเอียดดังแนบ

26 มกราคม 2564

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2564

 

รายละเอียดดังแนบ

26 มกราคม 2564

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดดังแนบ

19 มกราคม 2564

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดดังแนบ

19 มกราคม 2564

รับสมัครสอบคัดลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชกาาร ระดับปฏิบัติการ,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

เรื่อง รับสมัครสอบคัดลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชกาาร ระดับปฏิบัติการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชกาาร ระดับปฏิบัติการ ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 

รายละเอียดดังแนบ

18 มกราคม 2564

การจ้างพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

เรื่อง การจ้างพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2564

 

รายละเอียดดังแนบ

04 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

ด้วยกฎกระทรวงสุขลัษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ออกกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยหมวด  สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ข้อ 21 (2) ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ส่งผลให้ดำเนินการต่างๆ ไม่สามารถกระทำได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมาย วานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดจึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ทุกท่านที่ยังไม่ได้รับการอบรมได้ดำเนินการ ลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์กรมอนามัย หัวข้อ ลงทะเบียนหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เพื่อคงรักษาสถานะในการเข้ารับการอบรมดังกล่าว ภายในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

https://mooc.anamai.moph.go.th/foodhandler/ 

15 ธันวาคม 2563

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

สมัยสามัญประจำปี สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2563

 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2563  ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 

*** โดยกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด  ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

 

03 ธันวาคม 2563

การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th
01 ธันวาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (86 รายการ)