smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
2,610
เดือนที่แล้ว
3,443
ปีนี้
15,519
ปีที่แล้ว
27,650
ทั้งหมด
70,292
ไอพี ของคุณ
3.238.180.255
ปิดอาคาร อปพร.(สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

เรื่อง ปิดอาคาร อปพร.(สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด)

ด้วยมีพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โดวิด19) สังกัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

ดำนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด19) และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จึงปิดอาคาร อปพร.(สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด) เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 -25 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงาน และจะเปิดทำการในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565


 
24 กุมภาพันธ์ 2565


ไฟล์เอกสาร PDF