smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล

 

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
110
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,510
เดือนที่แล้ว
1,637
ปีนี้
3,147
ปีที่แล้ว
18,154
ทั้งหมด
30,270
ไอพี ของคุณ
3.235.11.178


ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

ด้วยกฎกระทรวงสุขลัษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ออกกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยหมวด  สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ข้อ 21 (2) ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ส่งผลให้ดำเนินการต่างๆ ไม่สามารถกระทำได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมาย วานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดจึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ทุกท่านที่ยังไม่ได้รับการอบรมได้ดำเนินการ ลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์กรมอนามัย หัวข้อ ลงทะเบียนหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เพื่อคงรักษาสถานะในการเข้ารับการอบรมดังกล่าว ภายในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

https://mooc.anamai.moph.go.th/foodhandler/ 


 
15 ธันวาคม 2563