smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล

 

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
82
เดือนนี้
1,703
เดือนที่แล้ว
1,637
ปีนี้
3,340
ปีที่แล้ว
18,154
ทั้งหมด
30,463
ไอพี ของคุณ
34.237.124.210


โครงการพัฒนาศักยภาพทีมฉีดพ่นสารเคมี วัคซีนป้องกันและระงับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน” กิจกรรมอบรมให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพทีมฉีดพ่นสารเคมี วัคซีนป้องกันและระงับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพโดยการอบรมเพิ่มพูนและทบทวนความรู้ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาทักษะสามารถปฏิบัติงานในการควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โดยในวันนี้จะเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็น แกนนำทีมพ่นหมอกควัน อสม.ทั้ง 14 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด จำนวน 40 คน  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด


 
22 กุมภาพันธ์ 2564