smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
364
เดือนที่แล้ว
1,749
ปีนี้
3,750
ปีที่แล้ว
18,154
ทั้งหมด
30,873
ไอพี ของคุณ
3.235.11.178

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากน้ำใต้ หมู่ที่ 10 บ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดลาด(นาคำ) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)27 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มกราคม 2564
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)13 มกราคม 2564
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดลาด(นาคำ) หมู่ที่ 4 ดเวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)13 มกราคม 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากน้ำใต้2 หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)13 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1ตัน ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดลาด(นาตำ) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)11 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากน้ำใต้ 2 หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07 มกราคม 2564
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ24 ธันวาคม 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 ธันวาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าศาลา หมู่ที่ 13 บ้านหนองมะนาวเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)24 สิงหาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโดน หมู่ที่ 9 บ้านกุดลาดใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 สิงหาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าใหญ่ ม.2 บ้านกุดลาด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 สิงหาคม 2563
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี หมู่ที่ 14 บ้านค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางดง(ข้างหมู่บ้านฮักโฮม) หมู่ที่ 12 บ้านค้อเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาล้อมรั้วลวดหนามตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.ตำบลกุดลาด)(ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสพร้อมขาตั้ง จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล3891 อุบลราชธานี จำนวน 1 คัน หมายเลขครุภัณฑ์003-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน83-2350อุบลราชธานีจำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ประเภท เครื่องปริ้นเตอร์ Canono lbp6000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มกราคม 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคำผักหวานหมู่ที่ 7 บ้านผาแก้วน้อย17 กรกฎาคม 2563
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท่าใหญ่ ม.2 บ้านกุดลาด17 กรกฎาคม 2563
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าศาลา หมู่ที่ 13 บ้านหนองมะนาวเหนือ17 กรกฎาคม 2563
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองโดน ม.9 บ้านกุดลาดใต้17 กรกฎาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดผาแก้วใหญ่ ม.5)19 พฤษภาคม 2563
ตาราแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะนาว ม.13)19 พฤษภาคม 2563
แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมเด็จเดิม หมู่12 บ้านค้อเหนือ23 มีนาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง19 สิงหาคม 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 256305 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 256301 ตุลาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 256309 กันยายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 256301 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 256325 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256321 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256316 เมษายน 2563
สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256306 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256306 มีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256207 มกราคม 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256206 กันยายน 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256214 สิงหาคม 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256211 กรกฎาคม 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256212 มิถุนายน 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256207 พฤษภาคม 2562
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1