ยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล

smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmile

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

QR FACEBOOK

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
142
เดือนที่แล้ว
1,020
ปีนี้
8,147
ปีที่แล้ว
8,969
ทั้งหมด
17,116
ไอพี ของคุณ
35.175.133.127

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทะนาว หมู่ที่13 บ้านหนองมะนาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)19 มิถุนายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดผาแก้วใหญ่ หมู่ที่5 บ้านผาแก้วใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)17 มิถุนายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมเด็จเดิม หมู่ที่ 12 บ้านค้อเหนือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)13 พฤษภาคม 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560ข่าวสาร13 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดผาแก้วใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะนาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ตุลาคม 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 256216 ตุลาคม 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 (แบบ ผด.3) ไตรมาสที่ 416 ตุลาคม 2562
ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)10 ตุลาคม 2562
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 256210 ตุลาคม 2562
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิต19 แพร่ระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนสายไฮดรอลิคและเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-2350 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-6818 อุบบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 3 จุด บริเวณสี่แยกภายในหมู่บ้าน บ้านค้อ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมเด็จ หมู่ที่ 12 บ้านค้อเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)13 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิต19แพร่ระบาด สร้างความเชื่อมั่นในชุมชนสถานประกอบการร้านค้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2(เดือนตุลาคมพ.ศ.2562 ถึง มีนาคม 2563)27 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อควบคุมป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการ ตามโครงการติดต่อสื่อสารและรับ-ส่ง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมือง อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเกียร์ถอยหลังและตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-2350 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 เมษายน 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดผาแก้วใหญ่ ม.5)19 พฤษภาคม 2563
ตาราแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะนาว ม.13)19 พฤษภาคม 2563
แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมเด็จเดิม หมู่12 บ้านค้อเหนือ23 มีนาคม 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 256325 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256321 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256316 เมษายน 2563
สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256306 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256306 มีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256207 มกราคม 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256206 กันยายน 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256214 สิงหาคม 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256211 กรกฎาคม 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256212 มิถุนายน 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256207 พฤษภาคม 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256211 เมษายน 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1