smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
2,610
เดือนที่แล้ว
3,443
ปีนี้
15,519
ปีที่แล้ว
27,650
ทั้งหมด
70,292
ไอพี ของคุณ
3.238.180.255

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัฯของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง มีนาคม พ.ศ.2565)19 เมษายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 ))17 มกราคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญารือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564)21 ตุลาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก สายนำผล หมู่ที่ 14 บ้านค้อ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 สิงหาคม 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก สายนำผล หมู่ที่ 14 บ้านค้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 สิงหาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อร้อมบ่อพัก สายนำผล หมู่ที่ 14 บ้านคอ ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ลงวันที่ 9 สิงหาคม 256409 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เมษายน ถึง มิถุนายน 256421 กรกฎาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากน้ำใต้ หมู่ที่ 10 บ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดลาด(นาคำ) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)27 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มกราคม 2564
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)13 มกราคม 2564
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดลาด(นาคำ) หมู่ที่ 4 ดเวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)13 มกราคม 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากน้ำใต้2 หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)13 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1ตัน ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดลาด(นาตำ) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)11 มกราคม 2564
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 83-2350 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบสูบส่งน้ำดับเพลิงของรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ทะเบียน บล3891 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์(กิจกรรมทำหมันหมาและแมว)ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมบัติ ถึงถนนสมเด็จ หมู่ที่ 9 บ้านกุดลาดใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวงถึงหนองแฝก หมู่ที่ 5 บ้านผาแก้วใหญ่ โดยวิธีฌแพาะเจาะจง29 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวัดนาคำ หมู่ที่ 4 บ้านนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าเทพนิมิต หมู่ที่ 7 บ้านผาแก้วน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กท 6476 อุบลราชธานี จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวินลพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 3 ภาพ พร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2565
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์งานสาธารณสุขหมายเลขทะเบียน ผธ 6716 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพทีมฉีดพ่นสารเคมี วัคซีนป้องกันและระงับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนประจำจุดบริการฯ ตามโครงการส่งเสริมมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย มห้ประชาชนในช่วงเทศกาล(สงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 เมษายน 2565
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคำผักหวานหมู่ที่ 7 บ้านผาแก้วน้อย17 กรกฎาคม 2563
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท่าใหญ่ ม.2 บ้านกุดลาด17 กรกฎาคม 2563
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าศาลา หมู่ที่ 13 บ้านหนองมะนาวเหนือ17 กรกฎาคม 2563
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองโดน ม.9 บ้านกุดลาดใต้17 กรกฎาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดผาแก้วใหญ่ ม.5)19 พฤษภาคม 2563
ตาราแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะนาว ม.13)19 พฤษภาคม 2563
แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมเด็จเดิม หมู่12 บ้านค้อเหนือ23 มีนาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง19 สิงหาคม 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256510 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256507 เมษายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256509 มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256508 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 256406 มกราคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 256413 ธันวาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม256408 พฤศจิกายน 2564
สรุปลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 256407 ตุลาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 256415 กันยายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 256420 สิงหาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 256405 กรกฎาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 256410 มิถุนายน 2564
สรุปผบการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256414 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256423 เมษายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 256305 พฤศจิกายน 2563
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1