smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
1,520
เดือนที่แล้ว
2,426
ปีนี้
17,990
ปีที่แล้ว
18,154
ทั้งหมด
45,113
ไอพี ของคุณ
3.236.212.116

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก สายนำผล หมู่ที่ 14 บ้านค้อ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 สิงหาคม 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก สายนำผล หมู่ที่ 14 บ้านค้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 สิงหาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อร้อมบ่อพัก สายนำผล หมู่ที่ 14 บ้านคอ ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ลงวันที่ 9 สิงหาคม 256409 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เมษายน ถึง มิถุนายน 256421 กรกฎาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากน้ำใต้ หมู่ที่ 10 บ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดลาด(นาคำ) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)27 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มกราคม 2564
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)13 มกราคม 2564
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดลาด(นาคำ) หมู่ที่ 4 ดเวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)13 มกราคม 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากน้ำใต้2 หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)13 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1ตัน ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดลาด(นาตำ) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)11 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากน้ำใต้ 2 หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07 มกราคม 2564
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ24 ธันวาคม 2563
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ชนิดซีทรูหรือสติกเกอร์ตัวอักษรสำหรับติดกระจกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาตรวจเช็ตสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กง 8876 อุบลราชธานี01 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแกนไฮดรอลิคและฝาดันขยะและตรวจเช็ครถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน 83-2350 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล3891 อุบลราชธานี จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บย 6128 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศภายในกองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับสถานที่ผู้กักกันโรคและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 34 รายการ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลโควิดชุมชนตำบลกุดลาด19 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดลาด ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ครั้งที่2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากน้ำ ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2 /2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำ ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2 /2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะนาว ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2 / 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2564
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดผาแก้วใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2 / 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคำผักหวานหมู่ที่ 7 บ้านผาแก้วน้อย17 กรกฎาคม 2563
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท่าใหญ่ ม.2 บ้านกุดลาด17 กรกฎาคม 2563
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าศาลา หมู่ที่ 13 บ้านหนองมะนาวเหนือ17 กรกฎาคม 2563
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองโดน ม.9 บ้านกุดลาดใต้17 กรกฎาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดผาแก้วใหญ่ ม.5)19 พฤษภาคม 2563
ตาราแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะนาว ม.13)19 พฤษภาคม 2563
แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมเด็จเดิม หมู่12 บ้านค้อเหนือ23 มีนาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง19 สิงหาคม 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 256415 กันยายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 256420 สิงหาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 256405 กรกฎาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 256410 มิถุนายน 2564
สรุปผบการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256414 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256423 เมษายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 256305 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 256301 ตุลาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 256309 กันยายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 256301 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 256325 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256321 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256316 เมษายน 2563
สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256306 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256306 มีนาคม 2563
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1