ยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

QR FACEBOOK

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
280
เดือนที่แล้ว
1,192
ปีนี้
3,744
ปีที่แล้ว
8,969
ทั้งหมด
12,713
ไอพี ของคุณ
3.233.220.21

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560ข่าวสาร13 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดผาแก้วใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะนาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ตุลาคม 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 256216 ตุลาคม 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 (แบบ ผด.3) ไตรมาสที่ 416 ตุลาคม 2562
ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)10 ตุลาคม 2562
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 256210 ตุลาคม 2562
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ(ผด.1)และแผนการจัดหาพัสดุ(ผด.2) ประจำปีบประมาณ 256308 ตุลาคม 2562
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256308 ตุลาคม 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 (แบบ ผด.3) ไตรมาสที่ 315 กรกฎาคม 2562
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 17 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(จักรทำลวดลาย) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในโรคพร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันไฮดรอลิค เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเบขทะเบียน 83-2350 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผากแบบดิจิทัลอินฟาเรด จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำผ้าปิดจมูก(หน้ากากอนามัย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อปพร.)จำนวน 37 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ธุรการและงานสารบรรณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 มีนาคม 2563
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256306 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256306 มีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256207 มกราคม 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256206 กันยายน 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256214 สิงหาคม 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256211 กรกฎาคม 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256212 มิถุนายน 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256207 พฤษภาคม 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256211 เมษายน 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1