smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
190
เดือนที่แล้ว
3,135
ปีนี้
3,325
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
96,635
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 )12 มกราคม 2566
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 256526 ตุลาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565)17 ตุลาคม 2565
ประกาศผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 07 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding06 ตุลาคม 2565
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ15 กันยายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 25 กรกฎาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัฯของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง มีนาคม พ.ศ.2565)19 เมษายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 ))17 มกราคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญารือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564)21 ตุลาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก สายนำผล หมู่ที่ 14 บ้านค้อ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 สิงหาคม 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก สายนำผล หมู่ที่ 14 บ้านค้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 สิงหาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อร้อมบ่อพัก สายนำผล หมู่ที่ 14 บ้านคอ ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ลงวันที่ 9 สิงหาคม 256409 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เมษายน ถึง มิถุนายน 256421 กรกฎาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากน้ำใต้ หมู่ที่ 10 บ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 มกราคม 2564
1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) จำนวน ๕ ชุด01 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับผู้ปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยปละสิ่งปฏิกูล จำนวน 4 รายการ24 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-2350 23 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการหมู่บ้านปลอดถังขยะ ประจำปีงบประมาณ 256619 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ทะเบียน ขข ๑๗๐๔ อุบลราชะานี19 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการทอผ้าลายพ้อยตำบลกุดลาด19 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 52 รายการ19 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ13 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมสายลมเบรกรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน 83-681813 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของขวัญของรางวัลตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256612 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 9 อัน12 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ12 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ11 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง 5 แห่ง03 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ช่วยเหลือการปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล29 ธันวาคม 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคำผักหวานหมู่ที่ 7 บ้านผาแก้วน้อย17 กรกฎาคม 2563
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท่าใหญ่ ม.2 บ้านกุดลาด17 กรกฎาคม 2563
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าศาลา หมู่ที่ 13 บ้านหนองมะนาวเหนือ17 กรกฎาคม 2563
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองโดน ม.9 บ้านกุดลาดใต้17 กรกฎาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดผาแก้วใหญ่ ม.5)19 พฤษภาคม 2563
ตาราแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะนาว ม.13)19 พฤษภาคม 2563
แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมเด็จเดิม หมู่12 บ้านค้อเหนือ23 มีนาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง19 สิงหาคม 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 09 มกราคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 256519 ธันวาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 256515 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 256511 ตุลาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 256505 กันยายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 256509 สิงหาคม 2565
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256506 กรกฎาคม 2565
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 256510 มิถุนายน 2565
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256510 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256507 เมษายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256509 มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256508 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 256406 มกราคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 256413 ธันวาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม256408 พฤศจิกายน 2564
1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1